Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Modersmål

·

Årskurs:

7 - 9

Olika och en effekt kommunikation

Modersmålsenheten, Kristianstad · Senast uppdaterad: 17 mars 2020

Vi befinner oss ständig i en kommunikationsprosess där vi sänder ut olika form av budskap via olika kanalen till människor. Undervisningen kommer att lyfta fram av olika kommunikation och du kommer att lära dig att kommunicera på ett effektiv sätt.

I undervisningen jobbar vi med olika kommunikation tex.  vad innebär en effektiv kommunikation? Du kommer få tips hur du kan lära dig att kommunicera på ett effektiv sätt,. Vidare kommer vi att diskutera och träna att tolka, lyssna och observera  olika typer av komunikation.

Du ska redovisa din uppgift v. 13

Jag kommer att bedöma både muntligt och skriftligt

 


Läroplanskopplingar

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar.

Ordböcker och andra hjälpmedel för stavning och ordförståelse.

Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare. Anpassning av språk, innehåll och disposition efter syfte och mottagare.

Språkliga drag, ord och begrepp i skönlitteratur för ungdomar och vuxna.

Texter som kombinerar ord, bild och ljud och deras språkliga och dramaturgiska komponenter. Hur uttrycken kan samspela med varandra, till exempel i tv-serier, teaterföreställningar och webbtexter.

Ord och begrepp för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning. Bildspråk och idiomatiska uttryck.

Matriser i planeringen
ML Tala, lyssna och samtala (åk7-9)
ML Att skriva (åk7-9)
Uppgifter
Olika typer av kommunikation
Vad innebär en effekt kommutation?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback