Skolbanken Logo
Skolbanken

Våra sinnen

Gunnarsgårdens förskola, Ale · Senast uppdaterad: 3 mars 2020

Vi tror att en ökad medvetandegrad om de olika sinnena förbättrar barnets utvecklingsmöjligheter på alla plan. Vi tror att de olika sinnena griper in i varandra -> ”sjätte sinnet” (huvudet) för normtänkande, hänsyn mm. Hur kan vi arbeta med de fem sinnena för att öka barnens förmåga till empati, öga/handkoordination, orienteringsförmåga, balans, självtillit och matematiska tänkande?

 

Varför: Vi ser att vi har barn som behöver utveckla sina förmågor att upptäcka och utforska, men även bli mer medvetandegjorda på HUR de gör detta. Några har försenat tal, många har ett stort rörelsebehov, några är väldigt tveksamma till att använda händerna.

 

Generativ fråga: Vilka metoder kan hjälpa barnen med detta? Vilka metoder har vi för att få syn på ev utvecklingskurva?

 

Syfte: Ej slutprodukter, utan processerna och progressionen. Vi vill få syn på att något händer som ringar på vattnet; t.ex leder bättre medvetenhet om sin hörsel till bättre talförmåga? I slutändan vill kunna se att barnen har haft en positiv utvecklingskurva.

Lpfö målen: Aktiviteter som leder till ovanstående ska i möjligaste mån innefatta de övergripande målen språk, matte, NO, teknik, motorik, norm/värderingar.

 

Tankar om processen: Griper utvecklingen av sinnena in i varandra? Ger större medvetenhet av hörselsinnet att talet kommer igång bättre? Vilken effekt har TAKK-tecken på talförmågan? Ger uppmärksammad syn ökad förmåga till matematisering? (Se skillnader/olikheter, öga/handkoordination.) Om vi arbetar med känselsinnet, ger det barn som lär sig att slappna av, känna mer empati? Kan barnen koncentrera sig bättre om de får mycket mer av rytmik/rörelselekar? Hur påverkar lukt och smak barnens vilja tt prova nya saker. Har det effekt på munmotoriken? Kan vi koppla minnen till dofter?

Hur ser vi detta?

 

Grovplan HUR och VAD:

Göra en karta över hur sinnena griper in i varandra. Koppla en Babblare till varje sinne!

Känseln: Engagera hela kroppen -men fr.f.a händerna! Känselpåsar, dega, olika former, känna utan att se, sandlek/vattenlek, känseltavlor, fingerfärg, klossar, olika texturer och egenskaper (svampig/hård, varm/kall, sträv/mjuk osv). Sinnesslinga i skogen

Kroppen: Rörelselekar, rytmik och danssamlingar med kort sitt och vila samling (med olika frukter)efteråt. Känna rytmen!

 

Syn: Engagera ögonen först sedan ihop med andra sinnen. Färger, klossar, TAKK-tecken, sortera, leta/hitta, förstoringsglas, ficklampa. Vad ser jag och vad känner/luktar/smakar/hör jag? Blunda och smaka/lyssna/lukta/känna.

 

Hörsel: Engagera både öron och kropp: Viskleken, göra olika ljud, lyssna efter olika ljud/volymer, rytm och musik, örat på väggen (låna ett!) Hålla för öronen. Ljudvägg ute på gården?

 

Smak: Engagera mun och näsa: Tungan, hålla för näsan och smaka, olika frukter/kryddor, baka och smaka på olika ingredienser samt den färdiga kakan(?), munmotorik

 

Lukt: Engagera näsan och hjärnan. Smakar det samma som det luktar? lukta på saker ute i skogen och inne, bajslukt/matlukt. doft-(krydd-)påsar. VAD luktar det? Koppla på doftminnet.

 

Sjätte sinnet: Huvudet! Koppla ihop sinnena till empati, hänsyn, lyhördhet, uppmärksamhet, fundera, minnas. Vilket sinne minns man bäst med?

Allt kan vi kanske inte genomföra med de yngsta, men vi måste ha mål att arbeta emot.

 

Knyta till Lpfö:

Språk - vi sätter ord på saker/upplevelser. TAKK-tecken.

Matematik - Jämföra, form, volym, sortera

Naturvetenskap - sinnena, kroppen, skogen, olika årstider, miljö (buller)

Teknik - bygga, pröva olika tekniker

Motorik - rörelsesamling, promenad i skogen, rytmik med hela kroppen

Norm/värderingar - ökad kommunikationsförmåga, empatiutveckling, tillit och trygghet

 

 

Finplan (ex): Välja färg och Babblare - vilket sinne är Babblaren kopplad till? Förbereda med att ta fram aktivitetsburkar/material för de olika sinnena.

Vara medveten om att även om vi fokuserar på ett sinne i taget, så griper det in i de andra sinnena. Ska vi väja en specifik ordning som underlättar detta?

Ta med temat ut på gården/skogen.

Börja alltid med rytmik/dans. Förbered och planera olika för olika dagar. Barn upprepar gärna samma lek många ggr.

Förbered frukt - gärna olika. Köpa in exotiska frukter? Ska vi baka? Vilka TAKK-tecken behöver vi kunna?

Presentera Babblaren och låt Babblaren leda sinnesleken. Undvik "teorisnacket" och "vad tänker fröken"-frågor! Syftet är inte ökad teorikunskap utan processen och progressionen. Lustfylld lek!

Aktiviteten i delade grupper efter kort samling.

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback