Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

7 - 9

Åsö Grundskola 9C Geometri

Åsö grundskola, Stockholm Grundskolor · Senast uppdaterad: 5 mars 2020

Vi kommer arbeta med Geometri. Kapitel 4.

 

Bildresultat för stockholm stad

Innehåll

 

V

Måndag

Onsdag

Torsdag

Fredag

Läxa

8

 

 

 

4.1 Spegling och Symmetri

Följ planeringen

10

4.2 Skala

4.2 Skala

4.3 Ekvationer med flera nämnare

4.3 Ekvationer med flera nämnare

Läxförhör 1

Spegling och symmetri + Skala

Följ planeringen

Läxa 14

11

 4.3 Ekvationer med flera nämnare

 4.4 Likformighet

NP SV

4.4 Likformighet

Läxförhör 2

Ekvationer och Pythagoras sats

 Läxa 15

12

Fördjupning/ Repetition

4.5 Pythagoras sats

4.5 Pythagoras sats

4.5 Pythagoras sats

 Läxförhör 3

 

Läxa 16

13

Fördjupning/ Repetition

Förmågorna i fokus

Förmågorna i fokus

Blandade uppgifter 

Följ planeringen

14

Blandade uppgifter

Repetition och övningsprov

Repetition och övningsprov

Prov kap 4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Arbetsform

 

·         Vi kommer att ha genomgångar och diskutera uppgifter enskilt, i par, mindre grupper samt klassvis.

 

·         Vi kommer att ha räkning, enskilt, i par, mindre grupper samt klassvis.

 

·         Vi kommer att lösa matematiska problem, enskilt, i par, mindre grupper samt klassvis.

 

·         Vi kommer titta på samt värdera olika strategier och metoder för att lösa matematiska problem.

 

Litteratur:

 

Matematikboken Z kapitel 4

 

 

Bedömning

 

·         Din förmåga att tydligt muntligt och skriftligt redovisa din kunskap och din förståelse inom området.

 

·         Din förmåga att reflektera och delta i resonemang kring områdets olika delar.

 

·         Din förmåga att kunna lösa uppgifter med flera olika metoder samt redovisa dem så att man kan förstå hur du har gjort.

 

Hur

 

·         Detta gör vi genom skriftligt prov fredag v.14

 

·         Flera läxförhör

 

·         Redovisningar (muntligt och skriftligt) under lektionerna, till exempel problemlösning

 

Mål

 

Genom undervisningen i matematik ska du ges förutsättningar att utveckla din förmåga att:

 

·         formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder. (Problemlösning)

 

·         använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp. (Begrepp)

 

·         välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter. (Metod)

 

·         föra och följa matematiska resonemang genom att använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser. (Resonemang och kommunikation)

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen
Åsö Grundskola Matematik åk7-9
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback