Skolbanken Logo
Skolbanken

Draget

123951 Förskolan Metaren, Stockholm Södermalm · Senast uppdaterad: 3 mars 2020

Vad är det vi ska fokusera på? På Draget så har barnen fokuserat på olika fordon samt vilken typ av olika hjul fordonen har. Vi har tittat extra på cykeln.

Formulera er Projektavstämning med hjälp av materialet i stödtexten nedan. När ni är klara tar ni bort stödtexten och låter er beskrivning vara kvar.   

 
Stödtext:                                                                                                         

Formulera projektavstämning   

 • Här beskriver ni med stöd av text och bild projektets innehåll. Stäm av med den tidigare Projektbeskrivningen och revidera vid behov. Ta stöd av de didaktiska frågorna och stödpunkterna nedan.
 • När ni formulerar er projektavstämning ta stöd av följande punkter:
 • Vad har vi gjort så här långt - och varför?
 • Vad ser vi för förändrat kunnande/lärande/utveckling bland barnen? Vi ser att barnen har fått kunskap av att det finns olika sorters hjul såsom vattenhjul, årshjul, cykelhjul, lyckohjul.
 • https://www.dn.se/Hur vet vi det? Vad tänker barnen? Vårdnadshavarna? Pedagogerna? Hur vet vi det?
 • Hur vill vi gå vidare - och varför?
 • Hur förbereder vi pedagoger oss, och behöver vi fylla på med mer kunskap?
 • Hur syns det på förskolan vad barnen utforskar? 

Så här dokumenterar vi: 

 • Pedagogerna lägger in ett urval av samlad dokumentation i Lärlogg för grupp.
 • Lärlogg för grupp publiceras veckovis och blir då synlig/tillgänglig i Skolplattformen för vårdnadshavare.
 • Lärloggar och pedagogiska planeringar utgör underlag för vidare undervisning och utvecklingssamtal.
 • Utifrån gruppens gemensamma lärloggar skapar pedagogerna Individuella lärloggar som endast är synliga för det enskilda barnets vårdnadshavare.
 • I de Individuella lärloggarna är fokus riktat på barnets förändrade kunnande, lärande och utveckling.

 

Mer stöd till dig som pedagog:

 

Använd stödmaterialet för Södermalms pedagogiska år, kopplat till de fyra olika perioderna i det pedagogiska året. Stödmaterialet finns i OneNote: Arbetsbok PoB. I Stödmaterialet finns verktyg för observation, reflektion och analys.


Läroplanskopplingar

förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik,

förmåga att upptäcka och utforska teknik i vardagen och,

förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter