Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Idrott och hälsa

·

Årskurs:

4

Idrott och hälsa VT-20 klass 4

Gemensamt skola i Båstad, Båstad · Senast uppdaterad: 14 mars 2020

Under det här arbetsområdet kommer vi att träna upp vår styrka och kondition och göra ett individuellt styrketest med tillhörande reflektion. Vi kommer också lära oss mer om allemansrätten, karttecken och orientering.

Under det här arbetsområdet kommer vi lära oss mer om allemansrätten, karttecken och orientering. Vi kommer också träna upp vår styrka och kondition och göra ett individuellt styrketest med tillhörande reflektion.

Välkommen till några svettiga veckor på idrotten!

 

Undervisning

Under arbetsområdet kommer vi att;

- använda olika träningsredskap för att utveckla vår styrka och kondition.
- samtala och reflektera kring upplevelser och hur vår hälsa påverkas av olika typer av aktiviteter.
- göra ett återkommande individuellt styrke/konditionstest där du kan se din personliga utveckling under en treveckors period.
- öva orientering i olika miljöer inom närområdet, enskilt och i par. 
- arbeta med karttecken och kartors uppbyggnad.
- lära oss viktiga begrepp inom orientering t.ex. Passa kartan, väderstreck, avstånd, skala och olika karttecken.
- diskutera klädsel i samband med orientering och utevistelse.
- lära oss om rättigheter och skyldigheter i naturen enligt allemansrätten.

  

Bedömning

Jag kommer bedöma din förmåga att;

- delta och anpassa dina rörelser till de olika aktiviteterna.
- samtala kring hur din hälsa kan påverkas av olika typer av aktiviteter (träning, kost och sömn).
- orientera dig i bekanta miljöer med hjälp av kartor. 
- genomföra olika aktiviteter i natur och utemiljö med anpassning till olika förhållanden. Exempelvis; kläder, allemansrätten och terräng.

 

Redovisning

Du redovisar dina kunskaper genom att;

- delta och genomföra olika aktiviteter i natur- och utemiljö med anpassning till allemansrättens regler.
- delta och anpassa dina rörelser till den aktivitet vi gör.
- delta och orientera i bekanta miljöer med hjälp av kartor.
- samtala och resonera om din egen upplevelse kring fysisk hälsa. 

 

 

 Tidsplan

vecka 12    pass 1: Styrke/konditionstest + reflektion, konditionslekar
                   pass 2: Hinderbana
vecka 13    pass 1: Styrke/konditionstest + reflektion, boxpass
                  pass 2: Stationsträning
vecka 14    pass 1: Styrke/konditionstest + reflektion, konditionslekar
                   pass 2: Cirkelpass
vecka 15   Påsklov 
vecka 16   pass 1: Styrke/konditionstest + slutreflektion kring hur de saker som vi har tränat har påverkat din hälsa
                 pass 2: Stationer/hinderbana
vecka 17   pass 1: Lekar
                 pass 2: Allemansrätten
vecka 18   pass 1: Orientering med genomgång av karttecken och färger. Genomgång av PP
                 pass 2: Lov
vecka 19   pass 1: Orienteringsträning ute, i par 
                  pass 2: Orienteringsträning ute, i par 
vecka 20   pass 1: Utedag              
                  pass 2: Orienteringsträning, i par eller enskilt
vecka 21   pass 1: Praktisk bedömningsuppgift i orientering
                 pass 2: Lov
vecka 22   pass 1: Teoretisk bedömningsuppgift i orientering
                  pass 2: Uppsamling
vecka 23   pass 1: Uteaktiviteter                
                  pass 2: Uteaktiviteter
vecka 24   pass 1: Uteaktiviteter
                  pass 2: Skolavslutning


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback