Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Religionskunskap

·

Årskurs:

5

Religion - Jämföra

Hallenskolan, Mölndals Stad · Senast uppdaterad: 4 mars 2020

Hej, se innehåll för uppgiften. Datum kommer vi bestämma tillsammans senare. Lycka till.

Årskurs 5 – arbetsuppgift

Nu är det dags för dig att skriva ett mindre arbete om två av de tre religionerna som ni har arbetat med sedan tidigare, d v s judendom, kristendom och islam.

Din uppgift är att välja ut två av dessa tre och jämföra dem. Din text skall besvara följande frågor: ( Tänk på att du skall svara för båda religionerna i dina svar)

 

• Hur och när uppkom religionerna?

 • Har religionerna någon grundare? Vem var han/hon?

• Finns det andra personer som varit betydelsefulla för religionerna?

• Har religionerna någon helig skrift och/eller lag? Beskriv.

• Vad kallas religionens lokaler där man ber eller utför andra religiösa ritualer? Ge exempel på vad man gör här.

 • Finns det några speciella levnadsregler för de som följer dessa religioner? Försök gärna beskriva en vanlig dag för någon som utövar din religionen pm det går. 

• Har religionerna någon/några Gudar? I så fall, berätta om den/dessa. •

 Vad har religionerna för speciella högtider? Vad heter dem och varför firas de och vilka skillnader kan du se?

• Hur stor/hur många anhängare har religionerna idag och var bor de flesta av dem? Ser du någon skillnad vart i världen dessa bor?

 

Din text skall vara minst en datorsida lång med storlek 12, textstil Times new Roman. Radavståndet skall vara 1,5.

Glöm inte att ange källor om du använder dig av internet. Du får använda dig av dina egna anteckningar, böcker och internet.

// Lycka till


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter