Skolbanken Logo
Skolbanken

Åldrar:

1 - 3

Bobbos rörelsegympa

Ängsgårdens förskola, Kristianstad · Senast uppdaterad: 4 mars 2020

Motorik. Barnen drar uppdragskort med babblarna på, dom berättar och visar för sina kompisar vad babblarna ber oss göra. Sen gör vi rörelsen tillsammans.

Intresse? Vilket behov finns att arbeta vidare med?

 Barnen har ett stort intresse för rörelse och för babblarna. I denna aktivitet presenterar Bobbo sin låda med hemliga uppdragskort som gör det hela mer spännande för barnen. Behovet finns att vi ger barnen goda förutsättningar till rörelse och utmanas i detta på ett lustfyllt och lärorikt sätt. Intresse finns även för bild och text som uppdragskorten innehåller.

 ___________________________________________________________________________________________________________ 

Prioriterade målet/målen:

2.1 NORMER OCH VÄRDEN

• respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och

 

2.2 OMSORG, UTVECKLING OCH LÄRANDE

• intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,

 

2.3 BARNS DELAKTIGHET OCH INFLYTANDE

• intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation,

 

______________________________________________________________________________________________________________

Vad är det vi vill att barnen ska förstå?

 Lärandeobjektet:  Öka barnens kroppsuppfattning och deras motorik. Vi läser uppdragskortet och Bobbo ber barnen göra rörelsen. Exempelvis frågar vi "Hur gör vi om vi ska smyga?" Vi vill att de ska förstå de olika uppdragen, förstår inte barnet kortet som den tog kan en annan kompis visa om den vet hur vi ska göra.

Vi tränar samtidigt på turtagning och att lyssna på de andra barnen, vilket kopplas till ett sociokulturellt perspektiv där barnen lär sig av varandra och med varandra.

______________________________________________________________________________________________________________

Strategi:

Hur gör vi: Metod, Material och Miljö.

 Sociokulturellt perspektiv - lär sig av varandra.

Material: Uppdragskort och Bobbo

Miljön: Gympasalen, utomhus mm.


Läroplanskopplingar

motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,

förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,

förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter