Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Engelska

·

Årskurs:

7 - 9

SWEDEN and the SWEDES

Ytterbyskolan, Kungälv · Senast uppdaterad: 4 mars 2020

In this unit you will discover what foreigners find funny and strange with Sweden and the Swedes. You will become an expert at talking about what it is like to live in Sweden, how we speak our language (parts of it at least ) and explaining how we celebrate our traditions. Last but not least you will be one of the co-authors of the 2020 Dummies Guide to Sweden.

       SWEDEN and the SWEDES

 

In this unit you will discover what foreigners find funny and strange with Sweden and the Swedes. You will become an expert at talking about what it is like to live in Sweden, how we speak our language (parts of it at least ) and explaining how we celebrate our traditions.

Last but not least you will be one of the co-authors of the 2020 Dummies Guide to Sweden.

 

Skills and Knowledge requirements in focus:

 • Reading
 • Show understanding of written English
 •  Listening
 • Show understanding of spoken English from different parts of the world

 

 • Speaking
 • Express oneself clearly and with ease
 • Choose and apply strategies to solve problems and improve interaction
 • Choose and apply strategies to solve problems
 • Discuss and compare - cultural contacts
 • Writing
 • Express oneself in written production and interaction
 • Adapt language
 • Express oneself clearly and with ease
 • Choose and apply strategies to solve problems

  

We will practise those skills and more by doing the following:

Reading: We will read different types of texts, Essays, blog posts, short stories, news articles and tourist brochures about Sweden, the Swedes, Swedish Culture and our traditions.

 

Listening: You will upgrade your listening skills by watching and listening to video clips, 2-3 episodes from a tv-series and some texts from different sources. We will of course also listen to each other and show our understanding by taking parts in discussions.

 

 

Talking: In small groups you will discuss what is typically Swedish. Compare Swedish culture and traditions to other countries. There will also be a lot of retelling / sharing summaries of texts that you’ve read.

 

Writing: There will be a lot of notetaking as you will be asked to share what you read with others. Towards the end of this unit you will get to polish your writing skills even further by contributing with a chapter each to a Guide about Sweden that we will put together for all of you to use in the future!

 

Culture: During our work with this unit focus will be on comparing Sweden and Swedish traditions to other countries which will give you many chances to show how good you are at doing that!

 

Below you will find all the knowledge requirements that will assessed during this unit:


Läroplanskopplingar

Aktuella och för eleverna välbekanta ämnesområden.

Intressen, vardagliga situationer, aktiviteter, händelseförlopp samt relationer och etiska frågor.

Åsikter, erfarenheter, känslor och framtidsplaner.

Levnadsvillkor, traditioner, sociala relationer och kulturella företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används.

Talad engelska och texter från olika medier.

Talad engelska med viss regional och social färgning.

Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.

Olika former av samtal, dialoger, intervjuer och muntliga framställningar.

Skönlitteratur och annan fiktion även i talad, dramatiserad och filmatiserad form.

Muntlig och skriftlig information samt diskussioner och argumentation med olika syften, till exempel nyheter, reportage och tidningsartiklar.

Strategier för att uppfatta detaljer och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning efter framställningens form, innehåll och syfte.

Olika sätt att söka, välja och värdera texter och talat språk på engelska från Internet och andra medier.

Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer, satsbyggnad, ord med olika stilvärden samt fasta språkliga uttryck i det språk eleverna möter.

Muntliga och skriftliga berättelser, beskrivningar och instruktioner.

Samtal och diskussioner samt argumentation.

Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar, frågor och förklaringar.

Språkliga strategier för att bidra till och aktivt medverka i samtal genom att ta initiativ till interaktion, ge bekräftelse, ställa följdfrågor, ta initiativ till nya frågeställningar och ämnesområden samt för att avsluta samtalet.

Språkliga företeelser för att förtydliga, variera och berika kommunikationen som uttal, intonation och fasta språkliga uttryck, grammatiska strukturer och satsbyggnad.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter