Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Moderna språk - språkval

·

Årskurs:

6

Moderna språk åk 6 vt 2020

Almåsskolan, Mölndals Stad · Senast uppdaterad: 4 mars 2020

När du ska lära dig ett nytt språk handlar det mycket om att lära dig nya ord och fraser genom att lyssna på tydligt talat språk och läsa enkla texter. Vi kommer att öva muntligt och skriftligt genom enkla samtal, dialoger, meddelanden och korta texter. Du kommer även lära dig om länderna där språket talas.

Planeringens koppling till läroplanen

Syfte & Förmågor att utveckla

Centralt innehåll

Undervisningen (Konkretisering av läroplan)

Undervisningen planeras ihop med eleverna utifrån deras förkunskaper!

Du kommer att få undervisning om... (Vad?)

 • ord och fraser för att presentera dig och din familj
 • ord och fraser för att berätta om din fritid
 • alfabetet
 • räkneord
 • verb i presens
 • uttal
 • fakta om länder där språket talas

I undervisningen kommer vi att... (Hur?)

 • Läsa/lyssna på texter och lära oss nya ord
 • Arbeta med övningar i övningsbok/arbetsblad
 • Skriva egna dialoger
 • Spela upp dialoger
 • Hörförståelseövningar
 • Titta på film

 

Bedömning

Redovisningssätt planeras ihop med eleverna utifrån deras förkunskaper!

Du kommer visa dina kunskaper/förmågor på följande sätt:

 • Muntliga och skriftliga läxförhör
 • Skriva korta texter/dialoger
 • Spela upp dialog
 • Hörförståelse
 • Läsförståelse

Läroplanskopplingar

förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter,

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,

reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där språket används.

Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.

Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, aktiviteter och händelser.

Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där språket används.

Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.

Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer, stavning och interpunktion i det språk som eleverna möter.

Hur ord och fasta språkliga uttryck, till exempel artighetsfraser och tilltalsord, används i texter och talat språk i olika situationer.

Hur olika formuleringar används för att inleda och avsluta olika typer av framställningar och samtal.

Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.

Språkliga företeelser för att förtydliga och berika kommunikationen som uttal och intonation, stavning och interpunktion, artighetsfraser och andra fasta språkliga uttryck samt grammatiska strukturer.

Matriser i planeringen
Moderna språk åk 6 Lgr11
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter