Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Fysik

·

Årskurs:

5

Ljus vt20

Väståkra F-9, Trelleborg · Senast uppdaterad: 4 mars 2020

I arbetet med ljus lär du dig om; Hur ljus sprider sig från solen, lampor och andra ljuskällor. Skuggors form och storlek. Ljus bryts i olika medier som t.ex. vatten. Konkav lins, konvex lins. Hur ljus uppfattas av ögat.

Så här arbetar vi

* Vi utgår från Boken om FYSIK och KEMI och Häftet Enkel Fysik och lär oss grundläggande fakta kring ljus
* Vi går igenom, ritar och förklarar tillsammans
* Vi ser några filmer om ljus och diskuterar gemensamt
* Vi lär oss nyckelord och begrepp och lär oss att förklara dem, vi lär oss att använda begreppen

Det här ska bedömas

* Ditt engagemang på lektionerna.
* Din förmåga att använda och förklara med hjälp av olika fysik-ord kring ljus (till exempel reflektion, konkav, konvex, brännpunkt...)
* Din förmåga att genomföra en undersökning - din noggrannhet, ditt ansvar och din dokumentation


Läroplanskopplingar

använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,

använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.

Energins oförstörbarhet och flöde, olika typer av energikällor och deras påverkan på miljön samt energianvändningen i samhället.

Ljusets utbredning från vanliga ljuskällor och hur detta kan förklara ljusområdens och skuggors form och storlek samt hur ljus uppfattas av ögat.

Några historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på världen.

Olika kulturers beskrivningar och förklaringar av naturen i skönlitteratur, myter och konst och äldre tiders naturvetenskap.

Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt.

Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för utvecklade resonemang om informationens och källornas användbarhet.

Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med relativt god anpassning till sammanhanget.

Eleven har goda kunskaper om fysikaliska fenomen och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa med relativt god användning av fysikens begrepp.

I utvecklade och underbyggda resonemang om elektriska kretsar, magneter, rörelser, ljud och ljus kan eleven relatera till några fysikaliska samband.

Eleven kan också berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter