Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska

·

Årskurs:

6

Nationella prov i svenska åk 6

Edsskolan, Östhammar · Senast uppdaterad: 4 mars 2020

Nationella proven i svenska bestod av fem olika delprov. Det första var ett muntligt delprov som genomfördes på höstterminen. Sen var det fyra skriftliga delprov som genomfördes på vårterminen.

Delprov A:

Muntlig framställning - redogörelse och samtal

Delprov B1 och C1 - läsförståelse

Delprov B2 och C2 - berättande text och sakprosa


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen
Nationella prov i svenska åk 6 - vt 2016
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter