Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Idrott och hälsa

·

Årskurs:

1 - 3

Idrott och Hälsa, åk 1-3, Bollsporter 2022/23

Storvretaskolan, Uppsala · Senast uppdaterad: 17 mars 2023

Eleven ska kunna delta i de olika bollekarna/bollsporterna utifrån sina förutsättningar på en grundläggande nivå.

Konkretisering av syfte

  • Du ska kunna delta i de olika bollekarna/bollsporterna utifrån dina egna förutsättningar på en grundläggande nivå.

Undervisning

  • I det här arbetsområdet kommer du att få delta och genomföra olika bollekar och bollsporter t.ex. spökboll, jägarboll, basket, fotboll, innebandy. Du kommer även att få genomföra olika bollövningar t.ex. dribbla mellan konor, kasta och fånga, passa kompis.

Bedömningsuppgifter

  • Bedömning kommer att ske kontinuerligt under spelens gång. Du kommer att bedömas efter hur du deltar i de olika övningarna, lekarna och spelen.

 


Läroplanskopplingar

förmåga att röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,

Lekar och andra enkla rörelseaktiviteter, inomhus och utomhus.

Säkerhet och hänsynstagande i samband med aktiviteter.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter