Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

SO (år 1-3), Svenska, Svenska som andraspråk

·

Årskurs:

1

Yrke

Vikingaskolan, Lunds för- och grundskolor · Senast uppdaterad: 4 mars 2020

Vad är ett yrke? Vad kan vi för yrken? Vilka yrken behövs för att ett samhälle ska fungera? Har du ett drömyrke?

Arbetsområde:

Eleverna ska utveckla sin förmåga i att reflektera hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar. De ska träna sin förmåga att berätta och beskriva samt använda begrepp som har med yrken att göra.

Mål för eleven:

  • att veta vad ett yrke är
  • att kunna ge exempel på några olika yrken och vilka arbetsuppgifter som ingår i yrket.
  • att kunna ge exempel på och berätta om olika samhällsfunktioner.
  • att kunna formulera intervjufrågor, genomföra en intervju och presentera resultatet. 

Arbetssätt:

Under detta arbetsområde kommer du att:

  • titta på filmer och samtala om yrken och viktiga samhällsfunktioner 
  • få besök av människor med olika yrken
  • i grupp få skriva intervjufrågor, intervjua människor med olika yrken på skolan och redovisa resultatet av dessa
  • redovisa för dina kamrater om ditt drömyrke
  • rita och skapa

Redovisningsform:

Du kommer att få visa dina kunskaper genom samtal, diskussioner och genomförda uppgifter  

Elevinflytande:

Du kommer att tillsammans med dina klasskamrater komma på frågor till intervjuen. 

Du ska själv få komma på och berätta om ditt drömyrke.


Läroplanskopplingar

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,

Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.

Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.

Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel att skriva ned något man talat om.

Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.

Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.

Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel att skriva ned något man talat om.

Metoder för att söka information från olika källor: intervjuer, observationer och mätningar. Hur man kan värdera och bearbeta källor och information, såväl med som utan digitala verktyg.

Centrala samhällsfunktioner, till exempel sjukvård, räddningstjänst och skola.

Yrken och verksamheter i närområdet.

Eleven anger några viktiga samhällsfunktioner, och ger exempel på yrken och verksamheter i närområdet.

Eleven kan också söka information om samhället och naturen genom enkla intervjuer, observationer och mätningar, och göra enkla sammanställningar av resultaten så att innehållet klart framgår.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter