Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska

·

Årskurs:

F - 3

Skriv till sekvensbilder.

Björngårdsskolan, Stockholm Grundskolor · Senast uppdaterad: 4 mars 2020

Du ska få samarbeta med två kamrater och sortera sekvensbilder i rätt ordning så att de bildar en historia. Ni ska komma överens om vad ni ska skriva till varje bild. En av er är sekreterare och skriver meningen. Ni ska sedan byta bilder och meningar med en annan trio. Para ihop bilder och meningar och lägg till en mening till varje bild.

Skriv, byt, matcha

-Titta på era bilder och diskutera i vilken ordning de ska ligga.

-Sortera dem i den ordning ni kommit överens om.

-Skriv en mening till varje bild.

-Lägg bilder och lappar upp och ner och blanda ihop dem. 

-Byt bord med en annan grupp.

-Läs deras meningar och para ihop dem med den bild ni tycker passar med meningen.

-Skriv ytterligare en mening till varje bild. Läs igenom de två meningarna och kontrollera att ni tycker att de passar ihop.

 


Läroplanskopplingar

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,

urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och

Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.

Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom egna och gemensamma texter och göra förtydliganden.

Handstil och att skriva med digitala verktyg.

Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter