Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska, Svenska som andraspråk

·

Årskurs:

5

Ordklasserna substantiv, verb och adjektiv vt 2020 årskurs 5

Skulltorps skola F-5, Partille · Senast uppdaterad: 4 mars 2020

Nu är det dags för grammatik! Vi kommer tillsammans att lära oss mer om de tre vanligaste ordklasserna substantiv, adjektiv och verb. Vi lär oss att urskilja vilka ord som tillhör vilken ordklass och hur man böjer dessa beroende på antal, tempus, jämförelse etc.

Svenska/Ordklasserna substantiv, adjektiv och verb

Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra känner och tänker. Att ha ett rikt och varierat språk är betydelsefullt för att kunna förstå och verka i ett samhälle där kulturer, livsåskådningar, generationer och språk möts.

Vi kommer därför nu tillsammans att lära oss mer om de tre vanligaste ordklasserna substantiv, adjektiv och verb. Vi kommer att lära oss att urskilja vilka ord som tillhör vilken ordklass och hur man böjer dessa beroende på antal, tempus, jämförelse etc. 

När:

Under vårterminen 2020

Vad:

- Vi tränar på att skilja på de tre ordklasserna.

- Vi tränar på ordklassernas olika böjningsformer.

- Vi använder adjektiv för att utveckla beskrivningar i våra berättelser.

 

Substantiv: Singular och plural och om ord är T-ord eller N-ord

Adjektiv: Komparera och beskriva målande

Verb: Ta tempus

Hur:

Vi kommer att arbeta med ordklasserna med hjälp av spel, enskilda uppgifter, samarbetsövningar och utmaningar vid textskrivande. Vi kommer också att inleda varje ny ordklass med hjälp av att måla ett av ordklassens ord. Varje vecka kommer vi även att ha några från ordklassens ord i läxa.

Bedömning:

Bedömning kommer att ske kontinuerligt utifrån hur du deltar och göra dina uppgifter under lektionerna. Utöver detta kommer vi att ha bedömning på:

- Ett skriftligt test i slutet av arbetsområdet.

- Hur du använder adjektiven, verben och substantiven i dina berättande texter.

- Läxförhör som är relaterade till ordklasserna


Läroplanskopplingar

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och

Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.

I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter