Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska

·

Årskurs:

1

Svenska Åk 1, Vt-20

Lövestad skola, Sjöbo · Senast uppdaterad: 4 mars 2020

Svenska Åk 1, Vt -20

Svenska för Åk 1 Vt -20

                                                                                                                                  

Kunskap (läsa, skriva, tala, lyssna)

 • Kunna berätta om och beskriva vardagliga händelser så att innehåll och handling framgår
 • Ta enkla instruktioner
 • Lyssna och återberätta
 • Läsa enkla elevnära texter och återberätta handlingen
 • Läsa elevnära faktatexter
 • Skriva tydliga bokstäver på raden med versaler och gemener
 • Skriva med mellanrum mellan orden
 • Skriva ljudenliga ord och meningar

 

Undervisning

I klassrummet kommer du att:

 • Daglig lästräning
 • Träna på att skriva via genomgångar andra skrivövningar
 • Använda dig av olika typer av läsförståelseövningar t.ex  läromedel i läsförståelse samt muntliga och skriftliga textsamtal för att förstå vad du läser
 • Få gå till Biblioteket regelbundet för att låna böcker
 • Erbjudas olika typer av böcker att läsa, såväl skönlitterära som faktatexter,
 • Läsa instruktioner  
 • Lyssna på högläsning av olika sorters böcker som skönlitterära böcker, faktaböcker, dikter och böcker skriva av andra barn
 • Ha regelbunden läsläxa
 • Göra praktiska, kreativa och skapande övningar samt lekar för att befästa kunskaper

 

Bedömning

Bedömningen av dina kunskaper bygger bland annat på:

 • Skolverkets bedömningsstöd för år 1

 


Läroplanskopplingar

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.

Handstil och att skriva med digitala verktyg.

Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.

Alfabetet och alfabetisk ordning.

Sambandet mellan ljud och bokstav.

Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras

Skillnader mellan tal- och skriftspråk, till exempel att talet kan förstärkas genom röstläge och kroppsspråk.

Informationssökning i böcker, tidskrifter och på webbplatser för barn samt via sökmotorer på internet.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter