Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Teknik

·

Årskurs:

F - 3

Teknik år 2

Kristdalaskolan, Oskarshamn · Senast uppdaterad: 4 mars 2020

I ämnet teknik ska du få veta vad teknik är och utforska vilken teknik som du har runt omkring dig och vilken funktion den har. Du ska få undersöka olika uppfinningar och även bygga egna saker.

Vad?

Undervisningens innehåll:

 • Vad är teknik?
 • Tekniska föremål och deras egenskaper. Vilka tekniska föremål finns:
- i mitt rum
- på mina kläder - blixtlås, resår, kardborrband, impregnering, storleksmärkning och tvättråd
- i köket - vispen och strykjärnets utveckling
- i badrummet

 

 • Hur tekniska föremål är konstruerade, bland annat pennan, saxen, gungbrädan mfl.
 • Tekniska föremål där människa härmat naturen så som stolen, förvaringskärlet och kardborrebandet.
 • Vad är mekanism?
 • Enkla mekanismer som används för att uppnå en viss funktion: hävstång, skruv, hjul och kil.
 • Begrepp: kraft, rörelse och vridningspunkt
 • Säkerhet - varningssymboler (giftigt, skadligt/irriterande), hanterande av el, brand och vid olika tjänster via internet.
 • Datorn: användningsområden, grundläggande delar och några vanliga föremål som styrs av datorn - programmering.

Hur?

Undervisningens genomförande:

 • lärarledda genomgångar och diskussioner
 • identifiera och analysera tekniska lösningar i elevens omgivningar
 • gemensamma och enskilda uppgifter
 • film
 • bilder
 • praktisera egna tekniska lösningar och idéer
 • läsa texter i ämnet
 • skriva texter i ämnet

Hur blev det?

Bedömning av elevens förmåga att:

 • kommunicera sina kunskaper i ämnet
 • göra undersökningar, jämförelser och dokumentera
 • använda korrekta ämnesrelaterade begrepp
 • genomföra enkla konstruktionsarbeten

Läroplanskopplingar

identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,

identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,

använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,

värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö, och

analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid.

Några vanliga föremål där enkla mekanismer som hävstänger och länkar används för att uppnå en viss funktion, till exempel föremål på lekplatser och husgeråd av olika slag.

Några vanliga tekniska lösningar där människan härmat naturen, till exempel den kupade handen som förebild för förvaringskärl.

Material för eget konstruktionsarbete. Deras egenskaper och hur de kan sammanfogas.

Några enkla ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.

Undersökande av hur några vardagliga föremål är uppbyggda och fungerar samt hur de är utformade och ge förslag på hur de kan förbättras.

Egna konstruktioner där man tillämpar enkla mekanismer.

Dokumentation i form av enkla skisser, bilder samt fysiska och digitala modeller.

Några föremål i elevens vardag och hur de är anpassade efter människans behov.

Hur föremålen i elevens vardag har förändrats över tid.

Säkerhet vid teknikanvändning, till exempel när man hanterar elektricitet och använder olika tjänster via internet.

Vad datorer används till och några av datorns grundläggande delar för inmatning, utmatning och lagring av information, till exempel tangenter, skärm och hårddisk. Några vanliga föremål som styrs av datorer.

Att styra föremål med programmering.

Matriser i planeringen
Oskarshamns kommun skriftliga omdömesmatris TEKNIK åk 1- 3
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter