Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

NO (år 1-3), Teknik

·

Årskurs:

1

PP NO/teknik: Är det sant? Vt 2020

Freinetskolan Mimer , Freinet · Senast uppdaterad: 4 mars 2020

Vi lär oss mer om olika material och utforskar dess egenskaper. Vi lär oss om magnetism, ledningsförmåga och om föremål flyter eller sjunker i vatten. I tekniken kommer du få konstruera ett eget föremål.

Centralt innehåll

Du kommer att få konstruera något nytt av olika material. Du får öva sortering och genom olika undersökningar testa olika materials egenskaper. Du övar på att arbeta naturvetenskapligt genom att genomföra experiment och dokumentera dessa.

Du gör en ritning och en beskrivning av ditt fordon.

Arbetssätt, arbetsformer

  • Vi kommer att sortera olika material genom att titta på materialets egenskaper, vad det används till och var det kommer ifrån. Är materialet magnetiskt, flyter eller sjunker det m.m.
  • Du får se filmer som handlar om ämnet NO/teknik.
  • Du kommer att få tillverka ett fordon av olika material. Du gör först en skiss/ ritning.
  • Du kommer att få lära dig mer om mekaniska lösningar i föremål och vad de är till för.
  • Vi har ett sokratiskt samtal i ämnet.
  • Vi går igenom arbetsgången för dokumentation av experiment och experimenterar med magnetism.
  • Du får göra egna experiment som handlar om ämnet.

.

 


Läroplanskopplingar

identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,

identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,

Material för eget konstruktionsarbete. Deras egenskaper och hur de kan sammanfogas.

Egna konstruktioner där man tillämpar enkla mekanismer.

Dokumentation i form av enkla skisser, bilder samt fysiska och digitala modeller.

Materials egenskaper och hur material och föremål kan sorteras efter egenskaperna utseende, magnetism, ledningsförmåga och om de flyter eller sjunker i vatten.

Enkla naturvetenskapliga undersökningar.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter