Skolbanken Logo
Skolbanken

Babblarna - Babba

Salladsgatans förskola, Helsingborg · Senast uppdaterad: 5 mars 2020

Vi använder oss av Babblarna med fokus på Babba där språket är i fokus.

Planering – gruppnivå

Datum: VT 2020

Avdelning/Grupp: Sol2

 

Ta tillvara barnens intressen och erfarenheter

Stödfrågor: 

Detta projekt har vi valt:

Språkande med utgångspunkt i böcker och i vardagssituationer med hjälp och stöttning av Babba, den språkande babblaren. 

 

Dessa intressen/erfarenheter ser vi att barnen har med sig sedan tidigare och så här tänker vi arbeta vidare med dessa: 

Barnens intresse för böcker och språkande har visat sig mer tydligt. Barnen utforskar böckerna, ber oss läsa, läser för varandra, tittar, känner och klämmer på dem. 

Vi vill utveckla barnens intresse och lyfta deras förmåga för språkande. Barnen härmar allt mer vad vi pedagoger säger och använder nya begrepp som de lärt sig. Vi utökar vårt ordförråd samt tillför fler TAKK tecken då barnen använder dessa för att kommunicera. 

 

 

Undervisning

Stödfrågor: 

Det här läroplansmålet har vi valt att arbeta mot:

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,Vi har valt detta mål för att: 

 

För barnen visar ett stort intresse för språk samt böcker och vi vill utveckla barnens förmåga för kommunikation och uttrycka sina behov. 

 

De här målkriterierna har vi satt upp för vårt/våra mål: 

  • Begreppsuppfattning av lägesorden; på, under,  i, bredvid, framför, bakom.

  • Barnen kommunicerar och gör sig förstådd genom verbalt språk, AKK samt kroppsspråk. 
Så här ska vi arbeta mot målen, i såväl den planerade som den spontana undervisningen. Dessa metoder, arbetssätt och strategier tänker vi använda oss av: 

Vi kommer att använda oss av högläsning, dramatisering, gestaltning, AKK (Alternativ och Kompletterande Kommunikation), “språkbadande”. Babba kommer att vara förespråkaren av detta temat och utmana barnen samt oss pedagoger i att utveckla kommunikationen. Digitala verktyg kommer även att användas, bland annat polygutt där vi kan få böcker upplästa, på olika språk men även med TAKK. I gruppens lärlogg kommer den mesta av dokumentationen att finnas, samt i de enskilda lärloggarna. Reflektionsprotokoll kommer att användas som stöd i vår dokumentation. 

 

Lärmiljö

Så här ska vårt projekt synas i vår lärmiljö: 

Vi vill synliggöra projektet genom att skapa en projektvägg inne på avdelningen för att skapa samtal och diskussion tillsammans med barnen. 

Det här behöver vi pedagoger tänka särskilt på i vårt förhållningssätt och agerande:

Vi lyssnar in barnens uttryck, hjälper till att sätta ord på känslor samt handlingar. Dock håller vi en avvaktande roll och tillåter barnen få ta sin tid till att uttrycka sig. Vårdnadshavarnas delaktighet

Så här ska vi göra vårdnadshavarna delaktiga i vårt arbete: 

Dagliga samtal i hallen, unikum inlägg. Uppmärksamma vårdnadshavare om vårt kapprumsbibliotek. 

 

Dokumentation

Så här ska vi dokumentera arbetet mot målen: 

Vi dokumenterar nuläget för att sedan kunna följa upp barnens lärande samt vad vi behöver arbeta mer med. 

Reflektion och analys

De här avstämningsfrågorna behöver vi arbeta med på vår puta:

  • Var är vi?

  • Vart ska vi?

  • Hur gör vi? 

  • Hur blev det?
 

Den här kunskapen/litteraturen/teorierna behöver vi skaffa oss/fördjupa oss i: 

Barns språkutveckling samt mer kunskap i AKK. Vi utnyttjar vår tillgång till förskoleforum och läser artiklar kring språk.

 

Övrigt att tänka på:

Barnen är individer och är på olika nivåer i sitt lärande. Vi ska försöka möta varje individ på deras i nivå och utmana dem till högre nivåer. 
Läroplanskopplingar

ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter