Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Bild

·

Årskurs:

5

Bild ,årskurs 6, VT -20

Vinbergsskolan, Falkenberg · Senast uppdaterad: 4 mars 2020

Under vårterminen kommer vi att skapa bilder med Ipad som arbetsverktyg. Vi kommer att arbeta med bildbudskap och propaganda. Vi kommer även utforska formbara material och hur de kan användas i olika bildarbeten.

Syfte - Förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Syftet är att du ska utveckla din förmåga att:

 • Skapa bilder med hjälp av digitala verktyg
 •  Analysera och diskutera  funktion och innehåll i olika typer av bilder 
 • Skapa bilder där budskapet tydligt framgår
 • Utforska och använda formbara material i en bildprocess

Bedömning - Vad och hur

Vad du ska lära dig:

 • Använda Ipad och ritapplikation för att skapa bilder
 • Några begrepp för att diskutera och analysera bilder 
 • Arbeta med bildbudskap genom propaganda
 • Skapa med formbara material tillexempel lera

Hur du visar vad du kan:

 • Du visar att du klarar av att skapa en bild med hjälp av Ipad där du tar inspiration från en konstnär
 • Du visar att du behärskar enklare begrepp och kan diskutera om innehåll och funktion i några bilder
 • Du visar att du kan skapa några bilder där där budskapet tydligt framgår och där du tillexempel tar ställning i en fråga
 • Du visar att du arbetar utforskande och testar de olika tekniker som presenteras

Undervisning och arbetsformer

 • Du kommer få skapa bilder med Ipad som arbetsverktyg
 • Vi kommer att diskutera och studera olika bilders funktioner och innehåll. 
 • Vi kommer att arbeta kring ämnet propaganda och du kommer att få skapa bilder där vi arbetar med budskapet som främsta syfte
 • Vi kommer att pröva på olika tekniker där vi bland annat kommer arbeta med lera

Läroplanskopplingar

kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,

skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,

Framställning av berättande och informativa bilder, till exempel serier och illustrationer till text.

Teckning, måleri, tryck och tredimensionellt arbete.

Plana och formbara material och hur dessa kan användas i olika bildarbeten.

Ord och begrepp för att kunna läsa, skriva och samtala om bilders utformning och budskap.

Eleven kan framställa några olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett enkelt bildspråk och delvis genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.

I arbetet kan eleven använda några olika tekniker, verktyg och material på i huvudsak fungerande sätt för att skapa olika uttryck.

Eleven kan också ge enkla omdömen om arbetsprocessen och kvaliteten i bildarbetet.

Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om uttryck, innehåll och funktion i bilder från olika tider och kulturer och gör kopplingar till egna erfarenheter, andra bilder och företeelser i omvärlden.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter