Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

3

Matematik åk 3, PRIMA 3B

Stordammens skola, Uppsala · Senast uppdaterad: 4 mars 2020

Vår undervisning utgår från bland annat matematikboken PRIMA Matematik 3B för årskurs 3.

Vi arbetar med....

 • markera och avläsa tal på tallinjen
 • multiplikation och division med 7, 8 och 9,
 • strategier vid huvudräkning, addition, subtraktion, multiplikation och division,
 • addition och subtraktion med uppställning
 • problemlösning, planera och välja räknesätt och lösningsmetod,
 • tal i bråkform,
 • matematikens historia, äldre måttenheter,
 • att skriva datum på olika sätt,
 • multiplikation i ett utvidgat talområde,
 • talmönster, 
 • problemlösning,
 • uppställning,
 • tredimensionella figurer och geometriska objekt,
 • klockan analogt och digitalt
 • algebra
 • termometern, avläsa temperatur,
 • statistik/diagram.

Du kommer att lära dig genom att...

 • träna de grundläggande matematiska begreppen genom praktiska övningar och spel
 • arbeta enskilt och tillsammans
 • arbeta med räknehändelser/problemlösning
 • ha gemensamma genomgångar
 • arbeta laborativt
 • ha matematiksamtal 

Du kommer att få visa vad du kan genom att...

 • delta aktivt i samtal och matematiska resonemang
 • göra diagnoser
 • lösa uppgifter tillsammans med kamrater
 • arbeta självständigt med matematikuppgifter
 •  Elevspel.se

 

 

 

 


Läroplanskopplingar

formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,

välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,

föra och följa matematiska resonemang, och

använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter