Skolbanken Logo
Skolbanken

Åldrar:

1 - 3

Motorik / språk

013111 Förskolan Kista Gård, Stockholm Rinkeby-Kista · Senast uppdaterad: 5 mars 2020

Påklädning, (vilken ordning klär man på sig kläderna) många av barnen visar intresse för att klä på sig själv.

  1. Arbetslagets målbild om barnens förändrade kunnande. 

Vår målbild är att barnen ska förstå vilken ordning kläderna tas på, för man kan inte ta skorna/stövlarna före overallen.  Öka ordförrådet 

 

  1. Läroplansmål att arbeta mot för att möta målbilden. 

Självständighet och tillit till sin egen förmåga. 

 

  1. Organisering av miljö - material för att nå målbilden. 

  • Så här organiserar vi vår miljö ute för att undervisningen ska stödja arbetet mot målbilden 

  • Så här organiserar vi vår miljö inne för att undervisningen ska stödja arbetet mot målbilden 

           Platsen är i hallen, vi ger barnen utrymme och tid och alltid i smågrupper. Vi använder oss av litteratur, tex Totte klär på sig, Julia busar 

 

  1. Så här ska vi arbeta med vårt förhållningssätt i undervisningen för att stödja barnens utveckling och lärande kopplat till målbilden och de valda läroplansmålen. 

Vi ger barnen tid och benämner klädesplaggen. Uppmuntrar och utgår från varje enskilt barn och deras kunskap. 

 

  1. Aktiviteter/tema kopplat till målbilden. 

Högläsning med koppling till kläder och påklädning. 

 

  1. Så här tar vi fram pedagogisk dokumentation som stödjer vårt systematiska kvalitetsarbete. 

Genom foton och diskussioner på vår reflektion. 

             

 


Läroplanskopplingar

självständighet och tillit till sin egen förmåga,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter
Uppgift 1