Skolbanken Logo
Skolbanken

Kulmålning

Kulladals förskola, Kristianstad · Senast uppdaterad: 5 mars 2020

Vi skapar och tränar vår motorik samtidigt.

Barnen kulmålar. Först väljer barnen färger, vi tränar vad färgerna heter och de duttas ut på pappret. Barnen lägger i kulorna samtidigt som vi räknar dem och sen börjar de vrida och vända på lådan pappret ligger i. De får känna av att det går inte att vrida för hastigt för då rullar kulorna av och det går inte heller att ta det för försiktigt för då fastnar kulorna i färgen. 


Läroplanskopplingar

nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,

självständighet och tillit till sin egen förmåga,

motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,

förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,

förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter