Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Bild

·

Årskurs:

6

Bild åk 6 vårterminen-del A

Vasa Real, Stockholm Grundskolor · Senast uppdaterad: 5 mars 2020

Vårterminen inleds med att ni får skapa er egen mapp att förvara era arbeten i och visa era kunskaper i design och en-punktsperspektiv. Efter det får ni lära er ansiktets anatomi och teckna ett porträtt av en valfri person. Slutligen får ni lärare er färglära. Exempelvis hur man blandar en färg och vad som menas med varma och kalla färger. Lycka till!

Vårterminen del A:

  • Du skapar en mapp
  • Du tecknar ett ansikte
  • Du lär dig färglära

 


Läroplanskopplingar

kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,

skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,

undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder, och

analysera historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner.

Framställning av berättande och informativa bilder, till exempel serier och illustrationer till text.

Teckning, måleri, tryck och tredimensionellt arbete.

Olika element som bygger upp och skapar rumslighet i bilder, till exempel linjer och färg och hur dessa kan användas i bildskapande arbete.

Verktyg för teckning, måleri, trycktekniker, tredimensionellt arbete, fotografering, filmande och digital bildbehandling och hur dessa benämns.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter