Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

8

Procent - åk 8 VT 2020

Vallonskolan, Östhammar · Senast uppdaterad: 5 mars 2020

I det här kapitlet kommer du som elev att lära dig mer om procent. Vi kommer ta upp skillnaden mellan procent och procentenheter, hur man använder förändringsfaktorer och hur man beräknar andelen, delen och det hela. Promille och ppm kommer vi också att möta. I kapitlet tränar du även på att lösa olika textuppgifter inom området procent.

Så här kommer vi att arbeta

Vi arbetar med uppgifter i boken och andra aktiviteter för att träna på metoder och begrepp.
Vi har genomgångar av metoder, begrepp och hur man redovisar sina tankegångar med matematikens språk.
Vi kommer att ha två oförberedda Exit tickets under arbetsområdet för att du ska få möjlighet att visa vad du kan under arbetets gång.
Vi avslutar arbetsområdet med ett skriftligt prov.

Begrepp

  • procent - hundradel
  • procentenheter - differensen mellan två procenttal
  • promille - tusendel
  • ppm - parts per million, miljondel
  • förändringsfaktorer - anges i decimalform och visar hur många procent det nya värdet är av det gamla värdet
  • upprepad förändringsfaktor - om det är flera förändringar efter varandra, den totala förändringsfaktorn är produkten av förändringsfaktorerna för varje förändring
  • andelen - kan skrivas i procentform, bråkform och decimalform
  • delen - andel av det hela
  • det hela - delen/andelen

Planering

Vecka 9: Avsnitt 4.1 - Procent och procentenheter

Vecka 11: Avsnitt 4.2 - Promille och ppm

Vecka 12: Avsnitt 4.3 - Mer än 100 %

Vecka 13: Avsnitt 4.4 - Förändringsfaktor

Vecka 14: Avsnitt 4.5 - Det hela och det ursprungliga 

Vecka 15: Påsklov

Vecka 16: Avsnitt 4.6 - Blandade uppgifter

Vecka 17: Repetition och fokus på förmågorna, skriftligt prov 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen
Procent - årskurs 8 VT 2020
Uppgifter
Skriftligt prov - kapitel 4 procent

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback