Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

NO (år 1-3), Matematik, SO (år 1-3), Svenska

·

Årskurs:

F - 6

Vårbasar

Kärna fritidshem, Kungälv · Senast uppdaterad: 5 mars 2020

På fritidshemmets dag tisdag den 12/5 anordnar alla fritidshem på Kärna skola en vårbasar tillsammans.

Under våren kommer vi att arbeta med tema vårbasar. Barnen kommer bla att få så fröer, baka olika slags bröd och tillverka olika slags alster till basaren. Vi gör detta tillsammans och vill på så sätt främja barnens förmåga till samarbete. Vi pratar även om återvinning och barnen får i samråd med sina föräldrar ta med sig saker som de vill skänka  till loppmarknaden, vilket sker ca en vecka innan. Basaren kommer att äga rum tisdag den 12/5 mellan kl 15.30-17.30 ute på skolgården. De intäkter som vi får in kommer att gå till en "tivolidag" för barnen. 


Läroplanskopplingar

pröva och utveckla idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling,

skapa och upprätthålla goda relationer samt samarbeta utifrån ett demokratiskt och empatiskt förhållningssätt,

skapa och uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer,

utforska och beskriva företeelser och samband i natur, teknik och samhälle, samt

Samtala, lyssna, ställa frågor samt framföra egna tankar, åsikter och argument om olika områden, till exempel etiska frågor och vardagliga händelser.

Skapande genom olika estetiska uttrycksformer, till exempel lek, bild, musik, dans och drama.

Olika sätt att utforska företeelser och samband i natur, teknik och samhälle, till exempel genom samtal, studiebesök och digitala medier. Hur företeelser och samband kan beskrivas, till exempel med ord och bilder.

Matematik som redskap för att beskriva vardagliga företeelser och för att lösa vardagliga problem.

Byggande och konstruktion med hjälp av olika material, redskap och tekniker.

Normer och regler i elevernas vardag, till exempel i lekar och spel, och varför regler kan behövas.

Hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter