Skolbanken Logo
Skolbanken

Babblarna

Alvhems förskola, Ale · Senast uppdaterad: 5 mars 2020

Vi ska jobba med Babblarna för väcka intresse för olika egenskaper som Babblarna står för. Då vill vi nå följande läroplansmål:

Kartläggning av barngruppen

(ingen information av känslig art, allmänt hållen)
-Var befinner vi oss just nu?
-Vilka lärprocesser är barnen inne i just nu?
-Vad kan/vet barnen om detta?
-Speciella behov att ta hänsyn till
-Intressen
-Intervjuer
-Observationer

Mål

-Välj läroplansmål, gärna minst ett från varje målområde i läroplanen 

Nedbrytning av valda läroplansmål

När man valt mål omformulerar/bryter man ner dem. Målen skall vara konkreta och uppföljningsbara. Till sin hjälp kan man använda följande ord för att formulera egna kriterier för måluppfyllelse.  

 

 •  Anger, använder, anknyter till, argumenterar, avgränsar
 •  Berättar, beskriver
 •  Definierar, diskuterar, dokumenterar, drar slutsatser
 •  Finner, formulerar, föreslår, förklarar
 •  Genomför, ger exempel på, gör sig förstådd
 •  Jämför
 •  Löser
 •  Motiverar
 •  Namnger
 •  Pekar på
 •  Redogör för, ritar, räknar upp
 •  Skriver
 •  Utför
 •  Visar
 •  Urskiljer
 •  Sorterar
 •  Fördelar
 •  Kategoriserar
 •  Utforskar
 •  Upptäcker

 Exempel:

Varje barn utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga.
(Lpfö 98/10)
I förhållande till det målet kan man själv utforma egna kriterier för måluppfyllelse och det skulle kunna formuleras enligt följande:

Utveckling pågår när varje barn utvecklar sin förmåga att...


-själv vilja lösa sina problem, med stöd kunna genomföra olika uppgifter, på egen hand kunna planera för sin lek samt själv kunna beskriva olika lärdomar han/hon tillägnat sig i verksamheten.

Genomförande/Arbetsmetoder

-Hur förbereder vi barnen?
-Hur utmanar och inspirerar vi barnen?
-Innemiljö
-Utemiljö
-Intervjuer med barnen
-Observationer
-Föräldrasamverkan
-Litteratur
-Aktiviteter
-Hur skall dokumentationen ske?

Uppföljning

-Bedömning av hur arbetet fortskrider
-Reflektion, både barn och vuxna
-Behövs nya förändringar i arbetssätt och metoder? Varför och på vilket sätt?
-Har det tillkommit nya mål?

Utvärdering

-Hur gick det?
-Verktyg att använda;

 • dokumentation,
 • observationer,
 • reflektioner och intervjuer med barnen,
 • pedagogisk dokumentation samt
 • utvecklingssamtal med föräldrar.

Analys och utveckling

-Hur har barnen uppfattat detta?
-Vad har de varit intresserade av, vad var svårt, roligt m.m.
-På vilket sätt har barnen varit resurser för varandra i sitt lärande?
-Måluppfyllelse, hur och på vilket sätt?
-Vilka metoder/arbetssätt blev framgångsrika?
-Vad var barnen intresserade av och ville veta mer om?
-Hur går vi vidare?
-Hur kan vårt arbete förbättras och utvecklas?


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback