Skolbanken Logo
Skolbanken

Vi i informationssamhället

Östergårdsskolan gr, Halmstad · Senast uppdaterad: 13 mars 2020

I detta temat undersöker vi hur vi kan söka information och hur olika trender kan påverka oss.

Förankring i kursplanens syfte

 • Utveckla förmågan att söka information i olika källor.
 • Utveckla förmågan att delta i samtal om vardagsliv och samhälle.
 • Utveckla förmågan att identifiera och reflektera över tekniska lösningar i vardagen utifrån funktion.
 • Utveckla förmågan att undersöka estetiska uttryck i olika konstformer, tidsepoker, traditioner och kulturer.

 

Konkretisering av kunskapskravet

 • Jag lär mig att det finns olika sätt att söka information på.
 • Jag lär mig vad trender är och hur reklam kan påverka mig.
 • Jag lär mig vilka olika delar en dator har.

 

Innehåll

 • Vi undersöker olika sätt att söka information exempelvis genom att googla på en dator/telefon/surfplatta, faktaböcker och bibliotek.
 • Vi identifierar en dators olika delar, såsom skärm, tangentbord och muspekare och parar ihop bild med konkret del.
 • Vi besöker skolans bibliotek.
 • Vi undersöker vad reklam är och skapar egna reklamblad.
 • Vi undersöker olika trender i ungdomskulturen såsom musik och mode. 
 • Vi tittar på Lilla aktuellt och pratar om nyheter.
 • Vi jobbar främst i grupp.
 • När vi är klara med arbetsområdet så utvärderar vi.

 

Bedömning

Bedömning sker fortlöpande under arbetsområdet i förhållande till kunskapskraven.

 


Läroplanskopplingar

undersöka estetiska uttryck i olika konstformer, tidsepoker, traditioner och kulturer, och

söka information från olika källor, och

identifiera och reflektera över tekniska lösningar i vardagen utifrån funktion, och

Mode och trender i ungdomskulturen. Vad de signalerar och hur de påverkar individen.

Informationssökning i olika medier och källor, till exempel tidningar, uppslagsböcker, bibliotek och sökmotorer på Internet.

Aktuella frågor och debatter i samhället.

Reklam och information i såväl digitala som andra medier.

Hur datorer används och några av datorn grundläggande delar för inmatning, utmatning och lagring av information, till exempel tangentbord, skärm och hårddisk.

Dessutom deltar eleven i att undersöka vilka budskap olika bilder kan förmedla och hur mode, trender och musik kan påverka individen.

Dessutom undersöker och beskriver eleven vilka budskap olika bilder kan förmedla och hur mode, trender och musik kan påverka individen.

Eleven kan på olika sätt söka elevnära information om vad som ska hända och vad som har hänt.

Eleven kan på olika sätt söka elevnära information och information om samhället rörande vad som ska hända och vad som har hänt.

Eleven kan delta i att hämta information från olika källor.

Eleven kan också delta i kommunikation om samhällsinformation och reklam och om aktuella samhällsfrågor och nyheter.

Eleven kan hämta information från olika källor.

Eleven kan också kommunicera om samhällsinformation och reklam och om aktuella samhällsfrågor och nyheter.

Eleven deltar i undersökningar av hur några tekniska föremål används och fungerar och i kommunikation om hur redskap och teknisk utrustning kan användas på ett säkert och ändamålsenligt sätt.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback