Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Bild

·

Årskurs:

F

Text och bild

Ytterbyskolan, Kungälv · Senast uppdaterad: 5 mars 2020

Tanken är att du ska tolka en låttext som du gillar och därefter illustrera en bild som passar till låtens titel eller en utvald vers i låttexten. Vilka material du använder får du bestämma på egen hand. Det kan vara färgpennor, tusch, vattenfärg, akryl etc.

”Text och bild”

LGR 11 Förmåga (kopplingar till årskurs 9)
Skapa bilder med /…/ hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material.
Undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder, och analysera historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner.

Centralt innehåll
Former, färger och bildkompositioner samt deras betydelsebärande egenskaper och hur dessa kan användas i bildskapande arbete.
Framställning av berättande och informativa bilder, till exempel serier och illustrationer till text.

UPPGIFTEN:

Tanken är att du ska tolka en låttext som du gillar och därefter illustrera en bild som passar till låtens titel eller en utvald vers i låttexten. Vilka material du använder får du bestämma på egen hand. Det kan vara färgpennor, tusch, vattenfärg, akryl etc.

Om du inte kan komma på en låt på direkten kan du gå in på Youtube eller Spotify och se om du hittar något du gillar. Texten kan vara på svenska eller engelska och du kan välja att bara skriva en mening eller en hel vers/refräng.

Texten ska även skrivas med exempelvis tusch, kalligrafi, vattenfärg eller collage. Eller har du någon egen idé?

Syftet är att du ska få erfarenhet av visuell kultur, utveckla dina kunskaper hur bilder skapas och framställs samt utveckla din kreativitet. Tanken är även att du lär dig att använda olika material och att du ges möjlighet att utveckla dina egna idéer.


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback