Skolbanken Logo
Skolbanken

Bokstund

Östergårdsskolan gr, Halmstad · Senast uppdaterad: 13 mars 2020

Vi läser böcker med olika teman.

Förankring i kursplanens syfte

Utveckla förmågan att tolka olika kommunikativa uttryck.

Utveckla förmågan att reflektera.

Konkretisering av kunskapskravet

Jag lär mig att delta i samtal om bokens innehåll.

Jag lär mig nya ord och tecken.

Innehåll

 

  • Vi läser böcker med olika teman såsom ont/gott, värdegrund, etik/moral, jämställdhet, demokrati och relationer.
  • Vi samtalar kring böckerna och lär oss nya ord.
  • Vi läser i grupp.

Bedömning

Bedömning sker fortlöpande under terminen.

 


Läroplanskopplingar

tolka olika former av kommunikativa uttryck,

använda ord, begrepp, symboler och andra uttryckssätt för kommunikation.

reflektera över demokratiska värden, principer och arbetssätt,

Bok- och bildsamtal. Berättande texter och poetiska texter för barn och unga: rim, ramsor, sånger, kapitelböcker, lyrik, dramatik, sagor och myter.

Tolka kommunikativa uttryck, till exempel kroppsspråk, tecken eller tal.

Ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet kommunikation till exempel för att samspela med andra

Livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel gott och ont, rätt och orätt, jämställdhet och relationer.

Värdegrund, demokrati och alla människors lika värde.

Ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet vardagsaktiviteter för att till exempel kommunicera om vardagsliv och samhälle.

Eleven tolkar andras avsikter och visar det genom att samspela i kommunikationen.

Eleven reagerar igenkännande på språket i tal, sånger, ljudlekar och återkommande berättelser.

Eleven identifierar ord, begrepp och symboler på ett i sammanhanget relevant sätt genom att visa igenkännande och samspela.

Dessutom kan eleven fråga, svara, beskriva och berätta i olika sammanhang och med olika syften.

Eleven tolkar andras avsikter, behov och känslor och visar det i kommunikationen

Eleven förstår också andra kommunikativa uttryck, kan tolka några elevnära ordbilder och skriva elevnära ord.

Eleven förstår språket i tal, sånger, ljudlekar och återkommande berättelser och kan återberätta delar av innehållet.

Eleven använder ord, begrepp och symboler på ett i sammanhanget relevant sätt.

Dessutom deltar eleven i kommunikation om livsfrågor som har betydelse för eleven.

Eleven kan delta i kommunikation om demokrati och mänskliga rättigheter.

Eleven identifierar ord, begrepp och symboler på ett i sammanhanget relevant sätt genom att visa igenkännande och samspela.

Dessutom kommunicerar eleven om livsfrågor som har betydelse för eleven.

Eleven kan kommunicera om demokrati och mänskliga rättigheter utifrån olika frågor och egna erfarenheter.

Eleven använder ord, begrepp och symboler på ett i sammanhanget relevant sätt.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback