Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Idrott och hälsa

·

Årskurs:

4 - 6

Friluftsliv och orientering årskurs 6

Västerby skola, Hedemora · Senast uppdaterad: 5 mars 2020

Att få vara i naturen är både roligt och avkopplande. I naturen kan vi t.ex. leka, träna, bygga kojor, vandra och plocka svamp. I Sverige har vi allemansrätt vilket ger oss goda möjligheter att få ströva i naturen - men det ger oss också skyldigheter. Hur gör vi för att bevara vår fina natur? Vad betyder ledorden "inte störa - inte förstöra"? Under era skolår genomför ni rörelseaktiviteter i olika naturmiljöer och då är det viktigt att känna till vad man får och vad man inte får göra i naturen. Det är också viktigt att veta vilka kläder och vilken typ av utrustning som lämpar sig bäst för olika väderlekar och olika tillfällen – ingen har väl roligt med ett par blöta strumpor när det är flera timmar kvar av vandringen? Under den här perioden kommer vi även att arbeta med orientering i olika former både i skolområdet, i närmiljön i skogen bredvid skolan och på Stadsberget.

 

Du kommer att få lära dig mer om:

 • Allemansrättens grunder.
 • Hur du använder kläder efter väder.
 • Hur du packar om du ska ut och vandra.
 • Hur du rör dig i olika utemiljöer.
 • Karttecken som är viktiga att känna till.
 • Begreppen ledstång, tumgrepp och kartförståelse.
 • Hur du orienterar på skolgården, i skogen bredvid skolan och på Stadsberget.

Hur ska vi arbeta?

 • Tipspromenad om allemansrätten.
 • Vi leker t.ex. skräpjakt.
 • Stationsvandring om viktiga delar vid orientering.
 • Stjärnorientering i skogen bredvid skolan.
 • Orienteringsdag vid Stadsberget.

Hur visar du vad du har lärt dig?

 • Du deltar aktivt i övningarna och samtalen.
 • Du följer rättigheter och skyldigheter i naturen enligt allemansrätten.
 • Du förstår kartors uppbyggnad och funktion.
 • Du använder dig av enkla kartor för att orientera dig. 

 

 

 

 

 

 

 


Läroplanskopplingar

genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer, och

Att orientera i den närliggande natur- och utemiljön med hjälp av kartor, såväl med som utan digitala verktyg. Kartors uppbyggnad och symboler.

Lekar och andra fysiska aktiviteter i skiftande natur- och utemiljöer under olika årstider.

Rättigheter och skyldigheter i naturen enligt allemansrätten.

Matriser i planeringen
Friluftsliv och orientering
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback