Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

7

Uttryck och ekvationer

Vinbergsskolan, Falkenberg · Senast uppdaterad: 5 mars 2020

Följande mål ligger till grund för arbetsområdet

 • Att använda variabler
 • Att tolka och skapa uttryck
 • Att skapa och lösa ekvationer
 • Att använda formler

 

I arbetsområdet får du möjlighet att utveckla :

Din förmåga att:
 • att använda variabler
 • att tolka och skapa uttryck
 • att skapa och lösa ekvationer
 • att använda formler

Undervisning

Vi kommer att arbeta med:

 •  Variabel 
 • Uttryck
 •  Ekvation
 •  Formel

 

 

 

Bedömning

Bedömning

Jag bedömer din förmåga att:

 • kunna använda variabler
 • kunna tolka och skapa uttryck
 • kunna skapa och lösa ekvationer
 • kunna använda formler

Läroplanskopplingar

formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,

använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,

föra och följa matematiska resonemang, och

använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Innebörden av variabelbegreppet och dess användning i algebraiska uttryck, formler och ekvationer.

Algebraiska uttryck, formler och ekvationer i situationer som är relevanta för eleven.

Metoder för ekvationslösning.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback