Skolbanken Logo
Skolbanken

Projektbeskrivning: Avdelningen Bubblan

123431 Förskolan Måttbandet, Stockholm Södermalm · Senast uppdaterad: 18 mars 2020

Det här är den första uppföljningen av projektarbetet där vi formulerar en Projektbeskrivning. Vi utgår från de didaktiska frågorna vad, hur varför och vem för att få tag i den pedagogiska processen. Ur sommarprojektet växte barnens intresse för fordon efter ett besök i tåg parken. Först var fordons olika spår det som vi såg mest intresse kring. Därefter växte intresset för konstruerandet av fordon fram vilket gjorde att vi parallellt med fordonsprojektet har ett projekt om färg och form.

Fordon, färg och form

 

Vad?

Vi undersöker fordon på olika sätt i de olika ämnena.

Vi undersöker grundfärgerna och de fyra vanligaste geometriska formerna.

Barnen ska få möjlighet att utveckla sin förståelse för grundfärgerna och de vanligaste geometriska formerna för att lättare kunna begripa, samtala om och konstruera utefter sin omvärld. Genom sitt intresse för fordon ska barnen få upptäcka fordon och få mer kunskap kring vad de heter och hur de ser ut. Samt mer kunskap från ämnena med fordon som stöd till ett roligt sätt att lära på. 

Hur?

Förkunskaper- sätt fordon i tåg parken och åkt fordon samt sätt tv program och läst böcker om fordon. I färg och form vet vissa barn inte vad färgerna heter eller hur former ser ut och vad de heter medans vissa vet ganska övergripande och någon enskild kan alla redan. 

Veckovis planeras vad som ska ske dag för dag inom ämnet på planering eller på måndagar. 

Föräldrar informeras om projektet i veckobrevet och genom dokumentation på väggen. Vidare ska föräldrarna få information här på skolplattformen. 

Vi pedagoger söker kunskaper inom ämnena genom att ta hjälp av varandra och genom pedagogiska forum på internet. Vi söker och hittar kunskap som kan appliceras i de olika ämnena utefter våra olika kunskaps omvråden och intressen, från litteratur och barnens frågor och var vi ser att de bör utmanas. 

Fordon: Besöker tåg parken, låter barnen fota på promenader med ipaden kring det som de ser är fordon eller hör till fordon. Plockar fram fordon utomhus, har ett eget fordonsrum inomhus samt beställer material kring fordon. Uppmuntrar och dokumenterar att bygga fordon med olika typer av material. Skapande aktiviteter utefter fordon. Har matematiska flano sagor om fordon. Bokpåsen handlar om fordon, samt att vi tar in litteratur om fordon. 

Färg och form: Var tredje vecka har vi aktiviteter utefter en ny fär och form. Barnen får möta Cecilia cirkel, Ronny Rektangel, Tina triangel och Kalle kvadrat. Barnen får i uppdrag att hitta den aktuella färgen och formen hemma att ta med, vi gör sedan kims lek med sakerna och lägger dom i akvariet tillsammans med saker de hittar på förskolan som är i den aktuella färgen och formen. Vi skapar och målar med den aktuella färgen och formen samt läser böcker och flano sagor om färgerna och formerna. Vi sjunger sånger om färgerna med tecken stöd och övar på den aktuella färgen och formens ramsa. Vi hittar formerna och färgerna när vi har knopp i skogen. 

Givetvis tillkommer aktiviteter utefter projektens gång. 

Varför?

Frågeställningar "vad kan vi upptäcka och lära genom att arbeta med barnens intresse för fordon?

" vad heter färgerna och hur ser de ut?  hur ser formerna ut och vad heter dom?"

 

Övergripande läroplansmål- " Utbildningen ska ta sin utgångspunkt i läroplanen och det barnen visar intresse för samt i det kunnande och erfarenheter som barnen tillägnat sig"

                                                             
Vem?
Barnen deltar ibland i hel grupp och ibland i smågrupper. Vi pedagoger på bubblan dokumenterar de aktiviteter vi håller i, delar dessa med varandra och ser till att de kommer upp på väggen och i veckobrev. Jackie har det övergripande ansvaret som förskollärare att projektet syns på skolplattformen men alla delar i att skriva, ändra om och dokumentera.                                     

VEM?

Besvarar beskrivningen frågan om:

  • Vem – Vilka är det som ska delta? Vilka förkunskaper finns? Vem dokumenterar?

 

Så här dokumenterar vi: 

  • Pedagogerna lägger in ett urval av samlad dokumentation i Lärlogg för grupp.
  • Lärlogg för grupp publiceras veckovis och blir då synlig/tillgänglig i Skolplattformen för vårdnadshavare.
  • Lärloggar och pedagogiska planeringar utgör underlag för vidare undervisning och utvecklingssamtal.
  • Utifrån gruppens gemensamma lärloggar skapar pedagogerna Individuella lärloggar som endast är synliga för det enskilda barnets vårdnadshavare.
  • I de Individuella lärloggarna är fokus riktat på barnets förändrade kunnande, lärande och utveckling.

 

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback