Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska

·

Årskurs:

7

"Uppdraget" - läslogg

Tunabergsskolan, Uppsala · Senast uppdaterad: 5 mars 2020

Andra världskriget 1939-1945. Ett hemskt krig vi alla hört talas om. Hur drabbades Sverige? Påverkades människorna i Sverige av ockupationen av Norge?

Undervisningens innehåll

Vi läser gemensamt boken "Uppdraget". Ofta arbetar vi med läslogg kopplat till läsningen. Det är både muntliga och skriftliga moment inom arbetsområdet. 

Ni skriver läslogg (ibland ska ni skriva reflekterande kring en given frågeställning, ibland får ni beskriva ord och begrepp.) 

Konkretisering av målen (se målen nedan)

Vi kommer att träna på att skriva reflekterande i läsloggen. 

  • Läslogg.  
  • Muntliga diskussioner

Läroplanskopplingar

läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter
Läslogg 14-24
Frågor till Läslogg