Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska

·

Årskurs:

3

Faktatext Åk3

Kiaby skola, Kristianstad · Senast uppdaterad: 5 mars 2020

Med koppling till arbetet om djur i skogen (NO) och djur i världen (Ge) ska vi skriva faktatexter. Eleverna ska få söka fakta från flera olika källor och sammanställa fakta till en egen faktatext.

Pedagogisk planering – Svenska faktatext

Viktiga begrepp: nyckelord, fakta, upphovsrätt

 

Syfte: (Förmågorna vi tränar)
- Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sitt tal- och skriftspråk så att de får tilltro till sin språkförmåga och kan uttrycka sig i olika sammanhang och för skilda syften. Det innebär att eleverna genom undervisningen ska ges möjlighet att utveckla språket för att tänka, kommunicera och lära.

Samt att eleverna utvecklar kunskaper om hur man söker och kritiskt värderar information från olika källor.

Konkretisering: (Detta kommer du lära dig)
-Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.  
-
Informationssökning i några olika medier och källor, till exempel faktatexter ur uppslagsböcker och via sökmotorer på internet.

Arbetssätt: (Såhär kommer vi jobba)
-Du kommer att få faktatexter där du ska plocka ut det viktigaste, nyckelord, och sedan kunna skriva en egen faktatext utan att skriva av.

Vi kommer att prata och titta på olika texter om de kan vara sanna eller inte. Även samtal kring upphovsrätt och användande av befintlig text.

 

 

 

 

 

 

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen
Faktatext åk 3
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback