Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Slöjd

·

Årskurs:

7 - 9

Modellteknik

Fröknegårdskolan, Kristianstad · Senast uppdaterad: 5 mars 2020

Arbetsområdet syftar till att lära sig att utveckla idéer och överväga olika lösningar, framställa föremål och värdera resultatet. Formge och framställa ett större arbete med hjälp lämpligt redskap, material. Välja och motivera varför du valt ditt arbete utifrån syftet med arbetet. Analysera och värdera digitalt, arbetsprocessen vid varje slöjdtillfälle samt värdera vid färdigställt arbete. Tolka det estetiska uttrycket.

 

 

Lärandemål: 

Du ska kunna:

 • Använda redskap och verktyg på ett säkert och ändamålsenligt sätt

 • Du ska kunna göra skisser, göra och/eller förstå hur  mönstret är uppbyggt

 • Utforma mönster med hjälp av böcker, internet eller egen idé

 • Ergonomi 

 • använda slöjdspecifika begrepp

 

 Hur gör vi:

 1. Planera ditt arbete i pappersform och /eller digitalt.

 2. Leta material 

 3. Såga modellen

 4. bearbeta form

 5. dokumentera

 6. Utvärdera

 

Bedöming:

 • planering av arbetet

 • praktiskt arbete,  (hur ma gör för att resultatet ska bli det som är tänkt

 • tidsplanering (handlingsalternativ) 

 • dokumentation varje lektion, inlämningsarbete slöjd portfolien

 


Läroplanskopplingar

formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,

välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,

analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och

tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck.

Metall, textil och trä, deras kombinationsmöjligheter med varandra och med andra material, till exempel nyproducerade och återanvända material. Hur material kan kombineras med digital teknik.

Handverktyg, redskap och maskiner hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.

Utvecklade former av hantverkstekniker, till exempel gjutning, vävning och svarvning. Begrepp som används i samband med dessa.

Två- och tredimensionella skisser, modeller, mönster och arbetsbeskrivningar, såväl med som utan digitala verktyg. Hur de kan läsas, följas och kopplas till matematiska beräkningar.

Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering och hur delarna i arbetsprocessen samverkar och påverkar resultatet.

Undersökande av olika materials form, funktion och konstruktionsmöjligheter.

Dokumentation i ord och bild av arbetsprocessen och resultatet, såväl med som utan digitala verktyg.

Egen formgivning med hjälp av olika material, färger och former.

Matriser i planeringen
kunskapskrav slöjd års 7-9
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback