Skolbanken Logo
Skolbanken

Årskurs:

F

Klimat

Aroseniusskolan, Ale · Senast uppdaterad: 5 mars 2020

I detta arbetsområde kommer vi att lära oss mer om klimatet - om olika klimatzoner, vad som kännetecknar dem och hur det är att leva i de olika zonerna. Hitta mer information under "innehåll".

Lärandematris kommer snart. 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter
Begrepp - Klimat
Begrepp Klimat
Begrepp - Klimat
Powerpoints från vecka 12
Powerpoints från vecka 12
Powerpoints från vecka 12
Klimatet - uppgifter från lektion.se

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback