Skolbanken Logo
Skolbanken

Årskurs:

F

Klimat

Aroseniusskolan, Ale · Senast uppdaterad: 5 mars 2020

I detta arbetsområde kommer vi att lära oss mer om klimatet - om olika klimatzoner, vad som kännetecknar dem och hur det är att leva i de olika zonerna. Hitta mer information under "innehåll".

Lärandematris kommer snart. 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter
Powerpoints från vecka 12
Powerpoints från vecka 12
Powerpoints från vecka 12
Begrepp - Klimat
Begrepp Klimat
Begrepp - Klimat
Klimatet - uppgifter från lektion.se