Skolbanken Logo
Skolbanken

Årskurs:

F - 6

FriPP IKT - programmera

Skebo fritidshem, Norrtälje · Senast uppdaterad: 9 mars 2020

Vad är programmering? Vilka ord ska vi använda när vi berättar? Ni kommer få lära er mer om och prova på enkel programmering, samt olika sätt att koda.

Programmera 

Tidsperiod

vecka 11 - 15.

 

Målet med undervisningen för planeringen är att eleverna sammanfattningsvis ska ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

  • pröva och utveckla idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling,

 

Mål med planeringen:

Vi vill att ni elever ska bli mer medvetna om hur man kan använda digitala verktyg, för att få ökad möjlighet till att lära sig om programmering.  

 

Hur ska vi utvärdera om  vi nått de mål vi önskade?

I dialog sker en utvärdering tillsammans med er elever.
Vi undersöker begrepp och kunskaper som framkommit genom aktiviteten programmera. Vi synliggör även vad man kan ha för nytta av det vi lär oss i framtiden. 

 

Hur ska vi arbeta för att komma dit?

  • Vi kommer föra en dialog via samtal angående begrepp som är aktuella för aktiviteten programmera.
  • Ni kommer få ingå i en programmeringsaktivitet där ni via appen Keynote lär er programmera rörelser till musik, programmerar en dans.
  • Vi kommer även erbjuda programmerings aktiviteter i andra Appar, där man använder kodblock såsom ScratchJr.
  • För er elever som ytterligare vill prova på att lösa problem, utmanas ni att i samarbete använda appen Play-ground, nivå 1 ”Lär dig programmera 1”. Där får du lära dig programmera, skriva program uppbyggda av kommandon i kodrader, för att hjälpa figuren Byte med uppdrag inom pusselvärlden.   

 

Utvärdering av planeringen:

Efter avslutad aktivitet, vecka 15.

 

Underlag är delvis taget från Pihlgren, A.S. (2017). Fritidshemmets mål och resultat: att planera och utvärdera. (Upplaga 1). Lund: Studentlitteratur/Läroplanen kap. 4

Läroplanskopplingar

kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt och ansvarsfullt sätt,

får använda digitala verktyg på ett sätt som främjar kunskapsutveckling

pröva och utveckla idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling,

Digitala verktyg och medier för kommunikation.

Digitala verktyg för framställning av olika estetiska uttryck.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback