Skolbanken Logo
Skolbanken

Kurser:

MÄNETI0

socialisation

Kungshögaskolan, Mjölby · Senast uppdaterad: 9 mars 2020

Genom socialisation lär vi oss normer, roller och värderingar som finns i samhället. Socialisationen pågår hela livet genom samspel mellan individer och grupper. Vad har påverkat dig att bli den person du är?

VAD: Genomgång av olika teorier runt socialisationen 

Reflektion kopplat till teorin runt din egen socialisation.

VARFÖR: Få en ökad förståelse för människors olika normer, värderingar och beteenden.

HUR: Gemensam genomgång/diskussion runt olika teorier samt individuell uppgift.

BEDÖMNING: Aktivitet i klassrummet och individuell uppgift.


Läroplanskopplingar

Hur sociala skillnader och generationsskillnader samt genusaspekter som rör till exempel rättvisa, sexualitet, normer och avvikelser, påverkar kommunikation med och bemötande av patienter och brukare.

Det egna förhållningssättet och den egna rollen i mötet med patienter och brukare.

Eleven beskriver utförligt och nyanserat några olika kulturmönster och diskuterar utförligt och nyanserat hur människor påverkas av sin kultur. Dessutom beskriver eleven utförligt och nyanserat några olika livsåskådningars syn på människan samt på hälsa, ohälsa, funktionsnedsättning, livskvalitet, behandling, vård och omsorg samt liv och död.

Eleven beskriver utförligt några olika kulturmönster och diskuterar utförligt hur människor påverkas av sin kultur. Dessutom beskriver eleven utförligt några olika livsåskådningars syn på människan samt på hälsa, ohälsa, funktionsnedsättning, livskvalitet, behandling, vård och omsorg samt liv och död.

Eleven beskriver översiktligt några olika kulturmönster och diskuterar översiktligt hur människor påverkas av sin kultur. Dessutom beskriver eleven översiktligt några olika livsåskådningars syn på människan samt på hälsa, ohälsa, funktionsnedsättning, livskvalitet, behandling, vård och omsorg samt liv och död.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter
socialisation

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback