Skolbanken Logo
Skolbanken

Medeltiden i klass D

AGR - Anpassad Grundskola och Resursskola, Stenungsund · Senast uppdaterad: 5 mars 2020

Vi ska lära om den historiska perioden som kom efter vikingatiden, nämligen medeltiden. Vi ska lära oss hur det var att leva under medeltiden, vad barn och ungdomar gjorde och jämföra med hur det är att vara barn och ungdom idag. Vi ska också prata om när kristendomen kom till Sverige.

 

Detta ska du lära dig

reflektera över hur människor levde på medeltiden.

beskriva hur ett dop, ett bröllop eller en begravning går till.

använda ord om medeltiden.

Detta ska vi arbeta med

 • Vi ska fundera över vad vi vet om olika saker på medeltiden, t.e.x vad barnen gjorde, vad människor trodde på och hur man bodde.
 • Vi ska dramatisera någon händelse som kunde ske på Medeltiden
 • Vi ska läsa olika texter, titta på bilder och filmer bl.a. om Ahmed som gör spännande resor till medeltiden
 • Vi ska diskutera i grupp om innehållet i texter och filmer. Fick vi något svar på de frågor vi funderade över?
 • Vi ska besöka en/två kyrkor i närheten.
 • Vi ska ta reda på var städer byggdes under medeltiden i Sverige. Varför var det bra att bygga städer vid vatten? 
 • Vi ska göra en tidslinje för att prata om nutid, dåtid och framtid. 
 • Vi ska ta reda på hur några kristna traditioner som vi har idag kom till Sverige under medeltiden t.ex. dopet.   
 • Vi ska arbeta med olika ord och begrepp, exempelvis dåtid, nutid, framtid, kyrka, kloster, munk, nunna, begravning.
 • Vi samtalar och berättar med hjälp av kommunikationskartor.  
 • Eleven ska välja en person att berätta/skriva om. 

 

Kunskapskrav

Detta bedöms

 

 • Hur du resonerar kring hur människor levde under medeltiden (vad man åt, vad man hade för kläder, hur man bodde osv.)
 • Hur du beskriver hur några kristna traditioner går till (dop, bröllop och begravning ) 
 • Hur du använder begrepp...

 

 

 

 

 

 

 

 


Läroplanskopplingar

jämföra och reflektera över olika historiska händelser, gestalter och tidsperioder,

jämföra och reflektera över kristendomen, andra religioner och andra livsåskådningar,

Hemortens historia. Vad närområdets platser, byggnader och vardagliga föremål kan berätta om barns, kvinnors och mäns levnadsvillkor under olika perioder.

Kristendomens betydelse för värderingar och kultur i det svenska samhället förr och nu. Några kristna högtider och några av de vanligaste psalmerna.

Tidslinjer. Begreppen dåtid, nutid och framtid.

Ord, begrepp och symboler inom de samhällsorienterande ämnena för att till exempel samtala om samhällsfrågor.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback