Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

NO (år 1-3), SO (år 1-3), Svenska

·

Årskurs:

1

Lantgårdens djur åk 1

Edsskolan, Östhammar · Senast uppdaterad: 5 mars 2020

Du kommer få lära dig mer om lantgårdens djur och om böndernas arbete.

Elevdel

Mål för arbetsområdet

Du ska:

 • Kunna namnen på de vanligaste bondgårdsdjuren
 • Kunna vad medlemmarna i djurfamiljerna kallas
 • Veta var mjölken kommer ifrån och vad man kan göra av mjölk
 • Känna till vilken mat vi får från bondgården
 • Kunna skriva enklare faktatexter om några av djuren

Bedömning

Vi kommer bedöma din förmåga att:

 • Aktivt delta i diskussioner och samtal
 • Benämna några av de vanligaste bondgårdsdjuren
 • Kunna djurens olika namn i en familj (ko, tjur och kalv)
 • Skriva en enklare faktatext

Undervisning

Vi kommer att:

 • Läsa enkla faktatexter om bondgårdsdjur
 • Skriva enkla faktatexter och illustrera med egna bilder
 • Göra ett lantgårdsbesök

Lgr11

Syfte

Kunskapskrav

Centralt innehåll


Läroplanskopplingar

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,

Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.

Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.

Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.

Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras

Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla samband i naturen utifrån upplevelser och utforskande av närmiljön.

Matriser i planeringen
Lantgårdens djur åk 1
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback