Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska som andraspråk

·

Årskurs:

7 - 9

Reportage från praon, åk 8 2020

Nolhagaskolan, Alingsås · Senast uppdaterad: 5 mars 2020

Din prao kommer redovisas i form av ett skrivet reportage. Vi kommer att läsa om vad ett reportage är, läsa olika reportage och när ni kommer tillbaka från praon ska ni lämna in ett eget reportage. Du får bara ett par lektioner på dig, så en del av arbetet kan du kanske behöva göra hemma.

Du kommer lära dig om texttypen och dess kännetecken. Vi kommer att ha gemensam genomgång av reportagets uppbyggnad och vi kommer att läsa och titta på olika reportage tillsammans.

Du kan också titta på en genomgång om vad ett reportage innehåller här.

 

Du kommer att få skriva om din praoplats och bör därför intervjua en person på arbetsplatsen.

Bedömning

Bedömning sker av det inlämnade reportaget.

Betygssättning sker utifrån tre delar:
Reportagets struktur: rubrik, ingress, brödtext.
Reportagets innehåll: gestaltande beskrivningar, röd tråd. Närvarokänslan i texten.
Reportagets språk: stavning, meningsbyggnad (stor bokstav, skiljetecken), styckeindelning, språklig variation.


Läroplanskopplingar

Sammanställningarna innehåller enkla beskrivningar och förklaringar, enkelt kunskapsrelaterat språk samt i huvudsak fungerande struktur, citat och källhänvisningar.

Eleven kan skriva olika slags texter med relativt god språklig variation, utvecklad textbindning samt relativt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.

De berättande texter eleven skriver innehåller utvecklade gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med relativt komplex uppbyggnad.

Genom att kombinera olika texttyper, estetiska uttryck och medier så att de olika delarna samspelar på ett ändamålsenligt sätt kan eleven förstärka och levandegöra sina texters budskap.

Eleven kan skriva olika slags texter med god språklig variation, välutvecklad textbindning samt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.

De berättande texter eleven skriver innehåller välutvecklade gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med komplex uppbyggnad.

Genom att kombinera olika texttyper, estetiska uttryck och medier så att de olika delarna samspelar på ett ändamålsenligt och effektivt sätt kan eleven förstärka och levandegöra sina texters budskap.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter
praoreportage