Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska

·

Årskurs:

4

Den magiska dörren

Kyrkenorumskolan, Stenungsund · Senast uppdaterad: 5 mars 2020

Den magiska dörren är ett skrivprojekt vi ska arbeta med under vårterminen. Vem eller vad döljer sig bakom dörren?

Syfte

Syftet är i huvudsak att öka och förvalta skriv- och berättarlusten hos eleverna. 

Eleverna övar en hel del i att bearbeta sina texter. De ska se till att förutsättningarna som anges finns med samt få hjälp med att utveckla och förädla texten efter förmåga.

 

Mål

Vi ska skriva en egen berättelse som kommer att knytas ihop till en egen bok.

 

Arbetets gång

Tid: 2x50 minuter i veckan i cirka 10 veckor.

★ Varje kapitel inleds med noggranna instruktioner om vad som skall vara med i kapitlet. Jag läser förutsättningarna och ger bland annat exempel från annan litteratur.

 

 

 

 

 


Läroplanskopplingar

Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.

Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.

Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.

Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.

Berättande texter och poetiska texter för barn och unga från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Texter i form av skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.

Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.

Matriser i planeringen
Den magiska dörren
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback