Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Bild, Svenska, Historia, Religionskunskap

·

Årskurs:

4

Vikingatiden och asatron

Kyrkenorumskolan, Stenungsund · Senast uppdaterad: 5 mars 2020

De kommande veckorna kommer vi att arbeta om vikingarna. Hur var det att leva på vikingatiden? Var alla ute och plundrade och härjade och vem skötte i så fall om gårdarna? Hur var det att vara barn under den här tiden? Vilka var asagudarna?

När vi är klara ska du kunna

 • Berätta om hur livet på en vikingagård såg ut; vad åt man, hur bodde man, hur skötte man sin hygien, vad man arbetade med, vilka verktyg och vapen man använde, hur såg deras kläder ut, vilka husdjur man hade och hur livet kunde se ut för ett barn
 • Berätta om vikingarnas handels- och plundringsresor.
 • Redogöra för deras religion och några av de gudar som vikingarna trodde på. 

Undervisning

Vi kommer att arbeta om vikingar genom att:

 • Se på filmer
 • Högläsning av skönlitteratur
 • Läsa faktatexter och arbeta med frågor utifrån texten
 • Gemensamma genomgångar och diskussioner
 • Måla ett vikingaskepp på bilden.
 • Skriva en egen berättelse om "Livet under vikingatiden"

Det här kommer vi bedöma

Din kunskap och förmåga att: Skriftligt och/eller muntligt redogöra för

 •  Hur livet för män, kvinnor, barn, fattiga och rika såg ut under vikingatiden
 • Hur vikingatiden kan avläsas i våra dagar
 • Asatro (de mest kända och deras kännetecken)
 • Kristendomens intåg

 

 

 


Läroplanskopplingar

använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,

Framställning av berättande och informativa bilder, till exempel serier och illustrationer till text.

Nordens kulturmöten med övriga Europa och andra delar av världen genom ökad handel och migration, till exempel genom vikingatidens resor och medeltidens handelssystem.

Vad arkeologiska fynd, till exempel myntskatter och fynd av föremål från andra kulturer kan berätta om kulturmöten och om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män.

Exempel på hur forntiden, medeltiden, 1500-talet, 1600-talet och 1700-talet kan avläsas i våra dagar genom traditioner, namn, språkliga uttryck, byggnader, städer och gränser.

Tidsbegreppen vikingatiden, medeltiden, stormaktstiden och frihetstiden samt olika syn på deras betydelser.

Berättelser från fornskandinavisk och äldre samisk religion.

Hur spår av fornskandinavisk religion kan iakttas i dagens samhälle.

Berättande texter och poetiska texter för barn och unga från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Texter i form av skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter