Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Moderna språk - språkval

·

Årskurs:

6 - 9

Oh wie schön ist Panama

Djupedalskolan 7-9, Härryda · Senast uppdaterad: 5 mars 2020

Ett par veckor framåt ska vi fokusera på att läsa en bok.

Vad ska vi göra?

Ni ska läsa en tysk barnbok, besvara innehållsfrågor på tyska, arbeta med ord, uttryck, uttal, grammatik, beskriva något
muntligt och skriftligt på tyska samt skriva en recension m.m... Alltså förbättra er förståelse i förmågorna läsa, tala, skriva, höra. 

Varför ska vi göra det?

För att ni ska utöka ert ordförråd och utveckla era kunskaper om tyska språket, kommer vi nu under några veckors tid att jobba
utifrån en tysk barnbok. Då vi arbetar med ovanstående uppgifter skapar det i längden tilltro till era egna förmågor att använda
språket i olika situationer och för skilda syften.

Ni kommer att utveckla era förmågor att kommunicera i tal och skrift samt att förstå och tolka innehållet i texten.
 

Hur ska vi göra det? 

Undervisningen kommer att bestå av genomgångar, eget arbete, samarbete med andra, textläsning, arbete med uttal,
översättningar och grammatik.

Området kommer att avslutas med ett skriftligt prov/redovisning.
 

Vad ska bedömas och hur ska det bedömas?

Det som kommer bedömas är recensionen du ska skriva om boken, frågor som rör bokens handling och ett par saker till som ni

kommer få reda på innan provtillfället. Provet är inlagt onsdag v.14


Läroplanskopplingar

förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter,

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,

Berättelser och annan fiktion även i talad eller dramatiserad form samt sånger och dikter.

Strategier för att uppfatta betydelsebärande ord och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning till framställningens form och innehåll.

Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer, stavning och interpunktion i det språk som eleverna möter.

Hur ord och fasta språkliga uttryck, till exempel artighetsfraser och tilltalsord, används i texter och talat språk i olika situationer.

Språkliga strategier för att delta i och bidra till samtal, till exempel frågor och bekräftande fraser och uttryck.

Matriser i planeringen
Tyska åk 6-9 Lgr11
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter