Skolbanken Logo
Skolbanken

Idrott och hälsa

Lingenässkolan A, Kristianstad · Senast uppdaterad: 10 mars 2020

Du ska få möjlighet att uppleva rörelseglädje och utveckla din rörelseförmåga genom många olika aktiviteter under lekfulla former. Undervisningen fokuserar på grovmotoriska grundformer och deras sammansatta former i redskapsövningar, lekar, danser och rörelse till musik. Grovmotorik är rörelser som involverar stora muskelgrupper ex. springa, hoppa, krypa och klättra.

Innehåll

Du kommer att ges möjlighet att utveckla din förmåga att:

 • röra dig allsidigt i olika fysiska sammanhang, både inne och ute

 • reflektera över samband mellan rörelse, hälsa och livsstil

 • samarbeta och visa respekt för andra

 • utveckla en god kroppsuppfattning

 • använda ämnesspecifika ord, begrepp och symboler.

 

Arbetssätt

Vi kommer bl.a. att arbeta med:

 • de grovmotoriska grundformerna, t ex springa, hoppa och klättra i olika redskapsbanor, hinderbanor och övningar

 • lekar, idrotter och spel i ute- och innemiljö.

 • dansa enklare danser och röresler till musik.
 • lekar, danser och idrotter och deras regler.

 • samtala om lekar, regler.

 • samtala om sambandet mellan hälsa och fysisk aktivitet
 • betydelsen av omklädning och dusch.

 

Bedömning

Du kommer att bedömas utifrån:

 • din förmåga att medverka i att vara fysiskt aktiv i lekar, spel och idrotter.

 • din förmåga att bidra i resonemang kring vad som påverkar din hälsa och fysiska förmåga.

 

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback