Skolbanken Logo
Skolbanken

Matematik 2019/2020

Lingenässkolan A, Kristianstad · Senast uppdaterad: 10 mars 2020

 

Innehåll

Du kommer att ges möjlighet att utveckla din förmåga att:

 • räkna upp till minst 50
 • förstå likhetstecknets innebörd
 • läsa och räkna addition 1-10
 • läsa och räkna subtraktion 1-10

Arbetssätt

I undervisningen kommer du att:

 • använda konkret material som stöd i lärandet
 • använda ämnesspecifika appar 
 • skolplus
 • träna på att "prata matematik"
 • arbeta i Prima mattebok

Bedömning

Du kommer att bedömas utifrån din förmåga att:

 • räkna till 50
 • förklara likhetstecknets innebörd
 • läsa och räkna addition 1-20
 • läsa och räkna subtraktion 1-20

 


Läroplanskopplingar

lösa matematiska problem,

använda matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,

använda ämnesspecifika ord, begrepp och symboler.

Naturliga tal mellan 1 - 100 och hur de storleksordnas, jämförs och delas upp. Hur de används för att ange antal och ordning.

Naturliga tal och hur de uttrycks och visas med ord, konkret material, symboler, bilder och på tallinje.

Likhetstecknets innebörd.

Hur enkla mönster i talföljder och enkla geometriska mönster kan konstrueras.

Enheter och uttryck för tid, till exempel klockslag, idag och år.

Undersökningar i för eleven bekanta situationer, till exempel prisjämförelser, temperaturmätningar. Hur information kan avläsas ur tabeller och diagram.

Lägesord och hur de används för att beskriva placering i rummet, till exempel över, under, framför och bakom.

Några geometriska objekt. Hur de benämns och hur de ser ut.

Ord, begrepp och symboler inom ämnet matematik för att till exempel beskriva matematiska problem.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback