Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Hem- och konsumentkunskap

·

Årskurs:

8

Hem- och konsumentkunskap Åk 8 VT-20

Palmbladsskolan, Uppsala · Senast uppdaterad: 5 mars 2020

Hem- och konsumentkunskap - här får du kunskaper för livet!

 Genom undervisningen i hem- och konsumentkunskap får eleven möjlighet att utveckla dessa förmågor:

      • Planera och tillaga mat och måltider för olika situationer och sammanhang
      • Hantera och lösa praktiska situationer i hemmet
      • Värdera val och handlingar i hemmet utifrån perspektivet hållbar utveckling

Undervisning och arbetsformer:

 

Under terminen kommer du få möjlighet att utveckla och fördjupa dina förmågor i hkk. Du kommer att få träna på att vara mer kreativ i köket och fördjupa dina reflektioner över hur våra handlingar och matvanor påverkar hälsa, ekonomi och miljö.. Du kommer också att få lära dig om hur du kan tvätta och laga mat på ett miljösäkert sätt. 

 

 

Terminen består av tre områden:

1. Snabbmat – vi lagar snabbmat på vårt vis och reflekterar för- och nackdelar kring de olika alternativen. Avslutas med en skriftlig sammanfattning/reflektion på lektionstid.

2. Tvätt och miljö – vi lär oss om hur vi kan tvätta och laga mat på ett miljösäkert sätt. Praktiskt tvättuppdrag hemma, redovisas vecka 14 på lektionstid.

3. Vad blir det till middag? – välj bland olika recept utifrån olika teman. Skapa egna menyer med motiveringar utifrån hälsa, ekonomi och miljö. Inlämningsuppgift.

 

Bedömning:

Bedömning sker löpande under terminen. Du visar dina kunskaper genom att delta både praktiskt och teoretiskt, såväl muntligt som skriftligt. Se respektive område.

 


Läroplanskopplingar

planera och tillaga mat och måltider för olika situationer och sammanhang,

hantera och lösa praktiska situationer i hemmet, och

värdera val och handlingar i hemmet och som konsument samt utifrån perspektivet hållbar utveckling.

Jämförelser av recept och beräkning av mängder vid matlagning. Skapande av egna recept.

Bakning och matlagning och olika metoder för detta. Hur valet av metod påverkar arbetsprocessen och resultatet.

Planering och organisering av arbetet vid matlagning och andra uppgifter i hemmet.

Redskap och teknisk utrustning som kan användas vid bakning och matlagning och hur dessa används på ett funktionellt och säkert sätt.

Hygien och rengöring vid hantering, tillagning och förvaring av livsmedel.

Individuella behov av energi och näring, till exempel vid idrottande, samt hur måltider kan komponeras efter olika behov.

Hur man kan arrangera måltider och måltidens betydelse för gemenskap och välbefinnande.

Konsumenters rättigheter och skyldigheter.

Ställningstaganden vid val av varor och tjänster,till exempel vid inköp av kläder,livsmedel och resor utifrån perspektiven ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet.

Jämförelser av produkter utifrån några olika aspekter, till exempel pris och kvalitet.

Hur livsmedel och andra varor produceras och transporteras och hur de påverkar miljö och hälsa.

Hur man kan hushålla med och ta vara på livsmedel och andra förbrukningsvaror i hemmet.

Tvätt och rengöring samt olika rutiner och metoder för detta.

Arbetsfördelning i hemmet ur ett jämställdhetsperspektiv.

Aktuella samhällsfrågor som rör privatekonomi, mat och hälsa.

Olika mattraditioner, deras ursprung och betydelse.

Eleven kan planera och tillaga måltider och genomföra andra uppgifter som förekommer i ett hem, och gör det med viss anpassning till aktivitetens krav.

I arbetet kan eleven använda metoder, livsmedel och utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.

Eleven väljer tillvägagångssätt och ger enkla motiveringar till sina val med hänsyn till aspekterna hälsa, ekonomi och miljö.

Eleven kan också ge enkla omdömen om arbetsprocessen och resultatet.

Därutöver kan eleven föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur varierade och balanserade måltider kan sättas samman och anpassas till individuella behov.

Eleven gör jämförelser mellan olika konsumtionsalternativ och för då enkla resonemang med viss koppling till konsekvenser för privatekonomi.

Eleven kan beskriva och föra enkla resonemang om grundläggande rättigheter och skyldigheter för konsumenter och ge exempel på hur de används i olika konsumtionssituationer.

Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang kring konsekvenser av olika konsumtionsval och handlingar i hemmet utifrån frågor som rör en hållbar social, ekonomisk och ekologisk utveckling.

Matriser i planeringen
Kunskapskrav hem- och konsumentkunskap
Uppgifter
Tvätt och miljö
Tvätt och miljö
Tvätt och miljö
Tvätt och miljö
Tvätt och miljö