Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

NO (år 1-3)

·

Årskurs:

2

NO- Sortera mera, åk 2 Valhallaskolan

Valhallaskolan, Halmstad · Senast uppdaterad: 17 mars 2020

Hur och vad sorterar man, och varför?

Dessa förmågor tränas i temat:

Innehåll

  • Under temat kommer vi att träna på att sortera på olika sätt.
    Vi kommer att träna på att källsortera/ sopsortera. Vi kommer att gå till en återvinningsplats och se hur det ser ut där. Vi kommer också att se på filmer och läsa texter.
    Vi kommer att undersöka olika material och se skillnader och likheter mellan dem, då kommer vi t.ex att pröva om materialet är magnetiskt, om det flyter eller sjunker m.m.

Bedömning

I det fortlöpande arbetet visar eleven genom att delta i diskussioner, skriva texter och genomföra undersökningar vad han eller hon kan. 

Se matrisen "Sortera mera"


Läroplanskopplingar

använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,

genomföra systematiska undersökningar i fysik, och

genomföra systematiska undersökningar i kemi, och

Eleven beskriver vad några olika föremål är tillverkade av för material och hur de kan sorteras.

Eleven kan sortera några föremål utifrån olika egenskaper samt separerar lösningar och blandningar med enkla metoder.

Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback