Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Engelska

·

Årskurs:

1 - 9

Going to school in the U.S, årskurs 4-6

Helsingborg · Senast uppdaterad: 26 januari 2024

Hur fungerar skolan i olika länder? Varför går man i skolan? (Engelska pedagogisk planering - exempel utifrån Skolverkets diskussionsmaterial (uppdaterad Lgr22)

Planering för arbetsområde Going to school in the U.S, årskurs 4-6

Under fem veckor av vårterminen kommer vi att arbeta med arbetsområdet Going to School in the U.S. i ämnet engelska. Genom att arbeta med det här arbetsområdet på olika sätt får du möjlighet att bli bättre på att läsa, skriva, lyssna, tala och samtala.

Följande långsiktiga mål i ämnet ligger till grund för arbetsområdet:

I arbetsområdet "Going to School in the U.S." ska du få möjlighet att utveckla...

  • din förmåga att förstå och använda innehållet i nyhetsartiklar, faktatexter, filmer och intervjuer från olika medier som handlar om företeelser med anknytning till skolsystemet i det amerikanska samhället,
  • din förmåga att skriva, berätta samt delta i samtal om skolor i USA,
  • din förmåga att använda språkliga strategier för att förstå talad och skriven engelska och för att göra dig förstådd i samtal och olika former av redogörelser,
  • din förmåga att anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang för att underlätta i samtalssituationer och olika former av redogörelser, och
  • dina kunskaper om amerikanska skolor och din förmåga att reflektera över hur skolgången ser ut för jämnåriga elever i USA

Bedömning - I arbetsområdet bedöms på vilket sätt...

  • du kan förstå och tolka innehållet i både talad och skriven engelska som handlar om amerikanska skolor och då använda olika strategier för att underlätta din förståelse av det du läser eller lyssnar till.
  • du kan välja och använda texter och talat språk från olika medier för att skriva, berätta och samtala om företeelser med anknytning till skolsystemet i det amerikanska samhället
  • du kan formulera dig och kommunicera i tal och skrift och då anpassa ditt språk till dem du kommunicerar med och till sammanhanget,
  • du kan förtydliga dina texter och muntliga framställningar genom att bearbeta och förbättra dem samt även använda olika strategier för att lättare kunna göra dig förstådd i samtal och olika former av redogörelser,
  • du kan presentera dina reflektioner om likheter och skillnader mellan din egen och de amerikanska elevernas skola och om hur skolgången kan se ut för amerikanska jämnåriga

Vad ligger till grund för bedömningarna?

Den multimediala presentationen och de artiklar eller berättelser du producerar kommer att ligga till grund för bedömningen av vad du har utvecklat och vad du kan utveckla vidare. Du kommer även att få dokumentera din förmåga att kommunicera i tal genom att vi filmar något av tillfällena då du samtalar med dina klasskamrater.

Undervisning - hur kommer vi att arbeta?

För att du ska få möjlighet att lära dig allt det här ska vi på lektionerna se på filmer och TV- program och även läsa artiklar om hur amerikanska skolor fungerar och hur skolsystemet är uppbyggt. I arbetet kommer vi att träna oss på att använda olika medier för att ta reda på frågor som vi vill ha svar på eller sådant som verkar intressant med att gå i skolan i USA. Vi kommer även att träna oss på att skriva artiklar och berättelser samt hur man presenterar ett arbete i multimedial form Du väljer själv sedan i vilken form som du vill presentera ditt arbete: på skolans hemsida eller vid en utställning. Du kan givetvis göra båda, om du vill.


Läroplanskopplingar

förståelse av engelska i tal och skrift,

förmåga att formulera sig och kommunicera på engelska i tal och skrift,

förmåga att anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och

förståelse av kulturella och sociala förhållanden i olika sammanhang och områden där engelska används.

Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.

Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, aktiviteter och händelser.

Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där engelska används, även i jämförelse med egna erfarenheter och kunskaper. Engelskans utbredning i världen.

Tydligt talad engelska och enkla texter som är instruerande, beskrivande och kontaktskapande, från olika medier.

Dialoger, samtal och intervjuer.

Samtal och skrivande för kontakt och kommunikation.

Strategier, däribland omformuleringar, frågor och stödjande fraser, för att bidra till och underlätta samtal och skriftlig interaktion, även digital.

Bearbetning av egna muntliga och skriftliga framställningar för att förtydliga och anpassa kommunikationen efter syfte och mottagare.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback